Pogoji uporabe PREDPLAČNIŠKE PONUDBE SPAR MOBIL

Oglejte si pogoje uporabe predplačniške ponudbe spar mobil >>

Več informacij na spletni strani www.spar-mobil.si ali na številki 041 500 500 (brezplačno iz mobilnega omrežja Telekoma Slovenije) ali na +386 41 500 500 iz tujine

 

Uporaba storitev v omrežjih operaterjev z EU tarifo za predplačnike

Uporabnikom omogočamo uporabo mobilnih storitev v državah območja EU-tarife po pogojih in cenah kot doma ter v skladu s pogoji posameznega zakupa oziroma predplačniškega paketa.

V skladu z določili Uredbe EU (Uredba št.2015/2120 z dne 25.11.2015 in Izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15.12.2016)) in Posebnimi pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev je uporaba reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po veljavnih domačih maloprodajnih cenah namenjena uporabnikom, ki so v obdobju zadnjih štirih mesecev manj kot polovico storitev uporabljali v drugih omrežjih EU-tarife in so bili manj kot polovico časa prijavljeni v drugih omrežjih EU-tarife. Za dan prijave v domače omrežje se šteje vsak dan, ko se uporabnik iz tujega znova prijavi v domače omrežje.

Splošno

Regulirane storitve gostovanja v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji so govorni klici, sporočila SMS in prenos podatkov znotraj držav z EU tarifo.

Seznam držav, v katerih velja EU tarifa, je naveden v Celotnem ceniku Spar Mobil, ki je dostopen na spletnih straneh Spar Mobil, https://www.spar-mobil.si/paketi-ceniki.

Telekom Slovenije za namene preverjanja upravičene uporabe reguliranim storitev gostovanja v državah z EU tarifo, beleži in analizira omrežne podatke o opravljenih klicih, poslanih SMS sporočilih in prenosu podatkov v skladu z določili Uredbe, v obdobju zadnjih štirih mesecev. Omrežni podatki ne vsebujejo podatkov o posamezni zvezi, vsebujejo pa kumulativne podatke po posamezni storitvi po dnevih uporabe.

Ukrepi ob prekomerni uporabi storitev gostovanja

V skladu s 4. poglavjem Posebnih pogojev uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev (Uporaba storitev v omrežjih operaterjev z EU-tarifo) Telekom Slovenije, v primeru ugotovljene uporabe storitev gostovanja za druge namene, kot so občasna potovanja v druge države z EU-tarifo, uporabniku pošlje opozorilo o tem, da mu bo zaračunal storitve v času gostovanja v omrežjih operaterjev držav območja EU-tarife v skladu s Cenikom, če v obdobju dveh tednov ne spremeni vzorca porabe, tako, da bo odražala prevladujočo domačo uporabo in prisotnost.

Vsi, ki v zadnjih štirih mesecih več kot polovico opravljenega prometa opravili v državah območja EU-tarife in bili hkrati več kot polovico časa prijavljeni v omrežjih operaterjev držav območja EU-tarife, lahko na to opozorimo prek SMS-sporočila. Če v 14 dneh od opozorila ne boste spremenili vzorca uporabe (v pretežno domačo uporabo), vam bomo skladno z zgoraj navedenimi pogoji za vso nadaljnjo storitev pričeli zaračunavati storitve v skladu s Cenikom.

Prednosti predplačniške telefonije SPAR Mobil

Vašo SPAR MOBIL številko lahko začnete uporabljati takoj.

Za uporabo ne potrebujete pogodbe, ne plačujete mesečne naročnine, niti vezave niti priključne takse.

Imate nadzor nad porabo.

Preverjanje stanja na računu je preprosto.

Polnitev računa je mogoča v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.

Četudi je vaš račun prazen, ste dosegljivi še 90 dni od zadnje polnitve računa.