Informacije pred sklenitvijo pogodbe za uporabnike SPAR MOBIL >>

Zahtevek za vračilo dobroimetja v primeru prenosljivosti predplačniške številke >>

 

POVZETEK POGODBE


Povzetek pogodbe SPAR MOBIL od 19.4.2023 >>

 

Pomoč in podpora

1. Kaj je SPAR MOBIL in komu je namenjen?

SPAR MOBIL je nov, enostaven in ugoden ponudnik mobilnih storitev, ki so namenjene fizičnim osebam. SPAR MOBIL je predplačniški paket, s katerim lahko telefonirate, pošiljate sporočila in brskate po spletu. Omrežje zagotavlja Telekom Slovenije.

2. Kaj pomeni predplačniška ponudba?

Po nakupu kartice SIM SPAR MOBIL lahko svoj račun napolnite z vrednostnico SPAR MOBIL in ga uporabljate kot predplačniški paket. Predplačniška ponudba zagotavlja številne prednosti:

 • Svojo število SPAR MOBIL lahko začnete uporabljati takoj.
 • Za uporabo ne potrebujete pogodbe. Ne plačujete mesečne naročnine, nimate vezave in ne zaračuna se priključna taksa.
 • Imate nadzor nad svojo porabo, saj lahko uporabljate storitve, dokler to dopušča stanje na računu.
 • Stanje računa preverjate enostavno.

3. Kaj je kartica SIM?

SIM (Subscriber Identity Module) je kartica za mobilne storitve, ki vam omogoča vstop v omrežje. Na njej so zapisani vaša telefonska številka ter varnostni kodi PIN in PUK. Za prijavo v omrežje jo vstavite v svoj mobitel. Na SIM-kartici so lahko shranjeni podatki, kot so telefonski imenik in prejeti SMS-i.

4. Kje lahko kupim paket SPAR MOBIL s kartico SIM in vrednostnice?

Na vseh prodajnih mestih Spar in Interspar v Sloveniji. Na svoj račun si lahko naložite dobroimetje v vrednosti 5 EUR, 10 EUR in 20 EUR, v obliki kode na izpisanem računu, ki ga prejmete na prodajnih mestih Spar in Interspar v Sloveniji ali prek online polnitve.

5. Kako lahko postanem mobilni uporabnik SPAR MOBIL?

Na vseh prodajnih mestih Spar lahko kupite paket s SIM-kartico SPAR MOBIL. SIM-kartico vstavite v napravo in sledite navodilom za aktivacijo. Z vrednostnicami SPAR MOBIL tako polnite račun in brezskrbno uporabljate mobilne storitve.

6. Kako aktiviram uporabniški račun SPAR MOBIL?

 • Vstavite SIM kartico v svoj mobilni telefon ali napravo.
 • Vključite mobilni telefon.
 • Vpišite PIN-kodo (ki jo najdete na hrbtni strani okvirčka kartice SIM).
 • Vpišite kodo vrednostnice (ki ste jo kupili na blagajni Spar ali Interspar) na način:
  ukazni niz: *144*XXXXXXXXXXXXXXXX# in pritisnite tipko Kliči.
  Tako je vaš SPAR MOBIL aktiviran in pripravljen za uporabo.

7. Kako napolnim svoj račun SPAR MOBIL?

Svoj račun SPAR MOBIL lahko napolnite z vrednostnico SPAR MOBIL, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih Spar in Interspar po Sloveniji. Na svoj račun si lahko naložite dobroimetje v vrednosti 5 EUR, 10 EUR in 20 EUR, v obliki kode na izpisanem računu ali prejete z online nakupom, ki ga prejmete na prodajnih mestih Spar in Interspar v Sloveniji. Najvišja vrednost dobroimetja na računu SPAR MOBIL je 500 EUR (z DDV).

16-mestno kodo vrednostnice vpišite na način: 
 *144*XXXXXXXXXXXXXXXX# in pritisnite tipko Kliči.

8. Kako lahko preverim trenutno stanje na svojem računu SPAR MOBIL?

Preverjanje stanja: vtipkajte *144# in pritisnite tipko Kliči. Na zaslonu se prikaže informacija o trenutnem stanju in datumu veljavnosti. Sistem vas obvesti, ko je račun prazen. Klic ali seja se prekine.

9. Kupil sem paket SPAR MOBIL. Po kolikšni ceni kličem?

 

Paket SPAR MOBIL je predplačniški paket z enostavno tarifo na enoto in možnostjo zakupa dodatnih opcij. Cena tarife je 6,6 centa na enoto. Ena enota storitve je enaka 1 minuti klica v vsa slovenska omrežja (mobilna in stacionarna) ali 1 SMS/MMS ali 1 MB prenosa podatkov v omrežju Telekoma Slovenije.

Za še ugodnejšo ponudbo pa si lahko vključite 30-dnevne pakete: SPAR XL, SPAR 15GB, SPAR 300 in SPAR L.

Ime paketa Vključene količine Cena  Ključna beseda za vklop 
 SPAR XL Neomejeni klici v mobilnem omrežju TS
10000 enot za klice v druga slovenska omrežja ali znotraj območja držav EU-tarife ali SMS/MMS v vsa slovenska omrežja ali znotraj držav območja EU-tarife
10 GB prenosa podatkov od tega 4.096 MB v EU
 6,99 EUR  SPAR XL
 SPAR L  1000 enot za klice ali SMS/MMS ali prenos podatkov v Sloveniji in znotraj območja držav EU-tarife 4,99 EUR  SPAR L
SPAR 300 300 enot za klice ali SMS/MMS ali prenos podatkov v Sloveniji in znotraj območja držav EU-tarife 3,99 EUR SPAR 300
SPAR 15GB 15 GB prenosa podatkov v Sloveniji 7,99 EUR SPAR 15 GB

 

Enota storitev pomeni pri paketih SPAR L in SPAR 300, da je 1 enota storitve enaka 1 minuti klica v vsa slovenska omrežja ali 1 SMS/MMS ali 1 MB prenosa podatkov. V primeru, da porabnik enote porablja za klice, velja to za klice iz omrežja Telekom Slovenije v vsa slovenska omrežja (brez videotelefonije, prenosa podatkov prek klicne povezave ali preusmeritve klicev). Za obračun velja interval 60/60, kar pomeni, da se vsaka začeta minuta obračuna kot polna minuta. Klici na premijske, komercialne in posebne številke, videotelefonija in prenos podatkov prek klicne povezave se zaračunavajo po veljavnem ceniku in se ne odštevajo iz količine zakupljenih enot storitev. Za obračun prenosa podatkov velja interval 1 kB. Paket vključuje dostop do omrežij 3G (UMTS) in 2G (GSM). Najvišja hitrost prenosa podatkov je do 4 Mb/s v smeri k uporabniku in do 1 Mb/s v smeri od uporabnika. Storitev Hitri internet LTE/4G omogoča višje teoretične hitrosti do 50 Mb/s v smeri k uporabniku in do 10 Mb/s v smeri od uporabnika, za vklop brezplačne storitve je potrebno poslati ključno besedo LTE na 1918. Poraba enot za pošiljanje sporočil SMS velja za poslana sporočila SMS iz mobilnega omrežja Telekoma Slovenije. Za vsako poslano sporočilo SMS iz Slovenije na številko tujega operaterja v 1., 2. in 3. območje se zaračuna 0,11 EUR dodatka.

10. KAKO VKLJUČIM PAKET SPAR XL?

Enostavno, prek SMS-sporočila. Za vklop paketa pošljite SMS s ključno besedo SPAR XL na številko 1917. Poslano sporočilo SMS je brezplačno. Ob uspešnem vklopu prejmete brezplačno povratno sporočilo SMS.

Pogoj za vklop/nakup paketa je, da je stanje na računu SPAR vsaj enako ceni opcije, za katero je poslana zahteva za vklop, in ni preteklo več kot 90 dni od zadnje polnitve. Cena 30-dnevnega paketa SPAR XL je 6,99 EUR. Pred vklopom novega paketa in pred dodelitvijo novih enot izključite morebitno aktivno sejo za prenos podatkov ter ga po opravljenem zakupu znova vključite. V nasprotnem primeru se vam prenos podatkov ne bo odšteval od zakupljene količine, ampak se bo zaračunaval po ceniku. Zakupljene količine veljajo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife. Za uporabo količine enot med gostovanjem v EU se je od 4. 6. 2019 dalje potrebno registrirati in tako dokazati trajne vezi s Slovenijo. Registrirate se lahko tu, več o registraciji pa je na voljo v prodajni ponudbi.

Veljavnost paketa je 30 dni od vklopa (do 23:59:59 na trideseti dan). Neporabljene količine zapadejo po preteku 30 dni. Klici, sporočila, prenos podatkov ali enote storitev nad vključeno količino se zaračunavajo po veljavnem ceniku SPAR MOBIL pred in po izteku veljavnih 30 dni, če si izbranega paketa ne vključite ponovno. V obdobju 30 dni ni možno zakupiti več enakih paketov. Če pošljete novo zahtevo za vklop paketa pred iztekom veljavnih 30 dni, sistem s povratnim sporočilom sporoči, da ponovni vklop ni možen, dokler se ne izteče 30 dni. Trideseti dan prejmete SMS obvestilo, da vam paket poteče in da si ga lahko naslednji dan ponovno vklopite.

 

11. Kako vključim paket SPAR 15GB?

Enostavno, prek SMS-sporočila. Za vklop paketa pošljite SMS s ključno besedo SPAR 15GB na številko 1917. Poslano sporočilo SMS je brezplačno. Ob uspešnem vklopu prejmete brezplačno povratno sporočilo SMS.

Pogoj za vklop/nakup paketa je, da je stanje na računu SPAR vsaj enako ceni paketa, za katerega je poslana zahteva za vklop, in ni preteklo več kot 90 dni od zadnje polnitve. Cena 30-dnevnega paketa SPAR 15GB je 7,99 EUR. Pred vklopom novega paketa in pred dodelitvijo novih enot izključite morebitno aktivno sejo za prenos podatkov ter ga po opravljenem zakupu znova vključite. V nasprotnem primeru se vam prenos podatkov ne bo odšteval od zakupljene količine, ampak se bo zaračunaval po ceniku. Zakupljene količine veljajo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije.

Veljavnost paketa je 30 dni od vklopa (do 23:59:59 na trideseti dan). Neporabljene količine zapadejo po preteku 30 dni. Klici, sporočila, prenos podatkov ali enote storitev nad vključeno količino se zaračunavajo po veljavnem ceniku SPAR MOBIL pred in po preteku veljavnih 30 dni, če si izbranega paketa ne vključite ponovno. V obdobju 30 dni ni možno zakupiti več enakih paketov. Če pošljete novo zahtevo za vklop opcije pred iztekom veljavnih 30 dni, sistem s povratnim sporočilom sporoči, da ponovni vklop ni možen, dokler se ne izteče 30 dni. Trideseti dan prejmete SMS obvestilo, da vam paket poteče in da si ga lahko naslednji dan ponovno vklopite.

12. Kako vključim paket SPAR 300?

Enostavno, prek SMS-sporočila. Za vklop paketa pošljite SMS s ključno besedo SPAR 300 na številko 1917. Poslano sporočilo SMS je brezplačno. Ob uspešnem vklopu prejmete brezplačno povratno sporočilo SMS.

Pogoj za vklop/nakup paketa je, da je stanje na računu SPAR vsaj enako ceni opcije, za katero je poslana zahteva za vklop, in ni preteklo več kot 90 dni od zadnje polnitve. Cena 30-dnevnega paketa SPAR 300 je 3,99 EUR. Pred vklopom novega paketa in pred dodelitvijo novih enot izključite morebitno aktivno sejo za prenos podatkov ter ga po opravljenem zakupu znova vključite. V nasprotnem primeru se vam prenos podatkov ne bo odšteval od zakupljene količine, ampak se bo zaračunaval po ceniku. Zakupljene količine veljajo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife. Za uporabo količine enot med gostovanjem v EU se je od 4. 6. 2019 dalje potrebno registrirati in tako dokazati trajne vezi s Slovenijo. Registrirate se lahko tu, več o registraciji pa je na voljo v prodajni ponudbi.

Veljavnost paketa je 30 dni od vklopa (do 23:59:59 na trideseti dan). Neporabljene količine zapadejo po preteku 30 dni. Klici, sporočila, prenos podatkov ali enote storitev nad vključeno količino se zaračunavajo po veljavnem ceniku SPAR MOBIL pred in po izteku veljavnih 30 dni, če si izbranega paketa ne vključite ponovno. V obdobju 30 dni ni možno zakupiti več enakih paketov. Če pošljete novo zahtevo za vklop opcije pred iztekom veljavnih 30 dni, sistem s povratnim sporočilom sporoči, da ponovni vklop ni možen, dokler se ne izteče 30 dni. Trideseti dan prejmete SMS obvestilo, da vam paket poteče in da si ga lahko naslednji dan ponovno vklopite.

13. KAKO VKLJUČIM PAKET SPAR L?

Enostavno, prek SMS-sporočila. Za vklop paketa pošljite SMS s ključno besedo SPAR L na številko 1917. Poslano sporočilo SMS je brezplačno. Ob uspešnem vklopu prejmete brezplačno povratno sporočilo SMS.

Pogoj za vklop/nakup paketa je, da je stanje na računu SPAR vsaj enako ceni opcije, za katero je poslana zahteva za vklop, in ni preteklo več kot 90 dni od zadnje polnitve. Cena 30-dnevnega paketa SPAR 500 je 4,99 EUR. Pred vklopom novega paketa in pred dodelitvijo novih enot izključite morebitno aktivno sejo za prenos podatkov ter ga po opravljenem zakupu znova vključite. V nasprotnem primeru se vam prenos podatkov ne bo odšteval od zakupljene količine, ampak se bo zaračunaval po ceniku. Zakupljene količine veljajo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife. Za uporabo količine enot med gostovanjem v EU se je od 4. 6. 2019 dalje potrebno registrirati in tako dokazati trajne vezi s Slovenijo. Registrirate se lahko tu, več o registraciji pa je na voljo v prodajni ponudbi.

Veljavnost paketa je 30 dni od vklopa (do 23:59:59 na trideseti dan). Neporabljene količine zapadejo po preteku 30 dni. Klici, sporočila, prenos podatkov ali enote storitev nad vključeno količino se zaračunavajo po veljavnem ceniku SPAR MOBIL pred in po izteku veljavnih 30 dni, če si izbranega paketa ne vključite ponovno. V obdobju 30 dni ni možno zakupiti več enakih paketov. Če pošljete novo zahtevo za vklop opcije pred iztekom veljavnih 30 dni, sistem s povratnim sporočilom sporoči, da ponovni vklop ni možen, dokler se ne izteče 30 dni. Trideseti dan prejmete SMS obvestilo, da vam paket poteče in da si ga lahko naslednji dan ponovno vklopite.

 

14. ALI LAHKO VKLJUČIM VEČ PAKETOV HKRATI?

 

Lahko vključite vse pakete (SPAR XL, SPAR 15GB, SPAR 300 in SPAR L) hkrati ali v obdobju tridesetih dni. Vrstni red koriščenja je: SPAR 15GB, SPAR XL, SPAR L in SPAR 300.

 

Ko uporabnik porabi enote iz vseh zakupov, se storitve zaračunavajo po ceniku.

15. KOLIKO STANEJO KLICI IN SPOROČILA V PREDPLAČNIŠKEM PAKETU SPAR MOBIL

Predplačniški paket SPAR MOBIL omogoča enostavno pošiljanje sporočil in ugodno tarifo, za le 6,6 centov na enoto. Ena enota storitve je enaka 1 minuti klica v vsa slovenska omrežja (mobilna in stacionarna) ali 1 SMS/MMS ali 1 MB prenosa podatkov v omrežju Telekoma Slovenije.

Za še ugodnejšo ponudbo pa si lahko vključite 30-dnevni paket SPAR XL, ki vsebuje neomejene klice v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, 10000 enot za klice v druga omrežja in znotraj območja držav EU-tarife ali pošiljanje sporočil SMS/MMS v vsa slovenska omrežja ali v območju držav EU-tarife, 10 GB prenosa podatkov, od česar 4.096 MB v državah območja EU-tarife za le 6,99 EUR, SPAR 15GB, ki vsebuje 15 GB prenosa podatkov za le 7,99 EUR, 30-dnevni paket SPAR 300, ki vsebuje 300 enot za le 3,99 EUR, ali 30-dnevni paket SPAR L, ki vsebuje 1000 enot za le 4,99 EUR.

 

16. Lahko prejemam klice in SMS-e, če imam prazen račun SPAR MOBIL?

Da, v domačem omrežju jih lahko prejemate do 90 dni od zadnje polnitve računa SPAR MOBIL. Po 90 dneh je treba račun SPAR MOBIL ponovno napolniti. V tujini (razen v državah EU-tarife) pa pa se sprejem klica zaračuna, zato mora biti stanje na vašem računu SPAR MOBIL dovolj visoko za sprejem klica.

17. Kakšna je najvišja hitrost prenosa podatkov SPAR MOBIL?

Paket vključuje dostop do omrežij 3G (UMTS) in 2G (GSM). Hitrost prenosa podatkov je do 4 Mb/s v smeri k uporabniku in do 1 Mb/s v smeri od uporabnika. Za obračun prenosa podatkov velja interval 1 kB. Storitev Hitri internet LTE/4G omogoča višje teoretične hitrosti do 50 Mb/s v smeri k uporabniku in do 10 Mb/s v smeri od uporabnika.

18. Ali lahko uporabljam tehnologijo LTE/4G?

Da, SPAR MOBIL omogoča dostop do omrežja LTE/4G. Storitev Hitri internet LTE/4G omogoča višje teoretične hitrosti do 50 Mb/s v smeri k uporabniku in do 10 Mb/s v smeri od uporabnika. Dejansko dosežene hitrosti so manjše od teoretičnih; odvisne so od kakovosti povezav, naprav, ter pokritosti s signalom GSM/UMTES/LTE radijskega signala.

Pogoj za uporabo storitve je ustrezna SIM-kartica USIM, katero že danes uporabniki prejmete ob nakupu predplačniškega paketa SPAR MOBIL, ter ustrezen mobitel ali naprava LTE.

Storitev je brezplačna. Za vklop storitve je potrebno poslati ključno besedo LTE na 1918. Za izklop storitve je potrebno poslati ključno besedo LTE NE na 1918.

19. Kaj pomeni brez vezave?

Cena paketa ni pogojena z vezavo za določeno časovno obdobje.

20. Ali lahko dobim MicroSIM/NanoSIM?

Začetni paket SPAR MOBIL vsebuje t. i. MultiSIM-kartico, ki jo lahko uporabite za različne naprave in ustreza vsem trem dimenzijam: običajna SIM, MikroSIM (manjše velikosti) in NanoSIM (najmanjše velikosti).

21. Kaj je to SMS-Zgrešeni klici?

To je dodatna storitev brezplačnih obvestil o zgrešenih klicih v času nedosegljivosti, ki je uporabnikom SPAR MOBIL samodejno vključena. Storitev SMS-zgrešeni klici vam posreduje informacije, kdo in kdaj vas je klical. Ko ste ponovno dosegljivi, prejmete SMS s seznamom zgrešenih klicev. Storitev deluje tudi v tujini.

22. Ali lahko uporabljam SPAR MOBIL v tujini?

Uporabniki SPAR MOBIL lahko uporabljate mobilne storitve enostavno tudi v tujini. Uporabniki lahko gostujejo v omrežjih tujih operaterjev, s katerimi ima Telekom Slovenije sklenjeno komercialno pogodbo o gostovanju. Prav tako je omogočen paketni prenos podatkov (GPRS) v tujini brez predhodnega vklopa.

V tujini SMS-e prejemate brezplačno, prejem klicev (razen v državah območja EU-tarife) in MMS-ov ter prenos podatkov pa se zaračuna, zato mora biti stanje na vašem računu SPAR MOBIL dovolj visoko. Po 90 dneh je treba račun SPAR MOBIL ponovno napolniti.

Pri tujih operaterjih kličete na običajen način, tako da pred številko vnesete +386 (npr. +38641500500).

Več informacij o cenah klicev v tujini in cenah drugih storitev: www.spar-mobil.si/paketi-ceniki

23. Grem v tujino, koliko moram imeti na računu SPAR MOBIL?

Poljubno, pri tem upoštevajte, da se vsi stroški (odhodnih klicev in SMS-ov, dohodnih klicev …) krijejo neposredno z računa SPAR MOBIL in lahko storitve uporabljate, dokler je stanje na računu SPAR MOBIL pozitivno.

Več informacij o cenah klicev v tujini in cenah drugih storitev: www.spar-mobil.si/paketi-ceniki

24. Koliko plačam, če pokličem mobilno številko, ki je v tujini?

Plačate toliko, kot običajno - klic v mobilno omrežje Telekoma Slovenije. Tistemu, ki je v tujini, se ob prejemu klica obračuna dohodni klic po ceniku za gostovanje v tujini.

25. Kaj pomeni obračunski interval 60/60?

Obračunski interval 60/60 pomeni, da se vsaka začeta minuta obračuna v celoti.

26. Koliko časa je veljaven moj SPAR MOBIL predplačniški račun?

Da bo vaša predplačniška številka SPAR MOBIL ostala aktivna, je treba račun napolniti vsaj vsakih 90 dni. Skupni čas, v katerem lahko polnite račun SPAR MOBIL, je 270 dni od dneva zadnje polnitve računa. Po preteku 90 dni in brez nove polnitve SPAR MOBIL ne morete več vzpostavljati zvez, sprejemati klicev in uporabljati dodatnih storitev, ne glede na morebitno dobroimetje na računu SPAR MOBIL. Če polnite račun SPAR MOBIL v času od 91. do 270. dneva, lahko ponovno črpate morebitno dobroimetje na računu SPAR MOBIL, ki ste ga imeli na 90. dan uporabe po zadnjem polnjenju. V primeru, da od dneva zadnje polnitve računa SPAR MOBIL preteče 270 dni ali več, se računa SPAR MOBIL ne da več polniti (račun SPAR MOBIL je zaklenjen). Dobroimetje na računu SPAR MOBIL se izniči, številka izključi iz omrežja in je ne morete več uporabiti. Vsakokratna polnitev računa pomeni, da od dneva te polnitve znova začne teči 90-dnevni rok.

27. Premislil sem si in želim vrniti kupljeni paket SPAR MOBIL. Kako to uredim?

V primeru nakupa blaga na prodajnem mestu ga vrnete na isto prodajno mesto, tam pa prodajalec oceni pogoje upravičenosti vračila blaga. To velja tudi ob ugotovitvi stvarne napake na kupljenem blagu.

28. SIM-kartica ne deluje?

V primeru uveljavljanja reklamacije SIM-kartico vrnete na isto prodajno mesto, tam pa prodajalec oceni pogoje upravičenosti vračila blaga. Po ugotovitvi morebitne težave vam bomo SIM-kartico zamenjali. Če gre za napako uporabnika, se novo SIM-kartico plača po veljavnem ceniku, če gre za tovarniško napako, je menjava brezplačna.

29. Sem nov uporabnik SPAR MOBIL in želim ohraniti svojo obstoječo telefonsko številko?

Najprej kupite SIM-kartico SPAR MOBIL, ki jo izberete na podlagi obstoječe telefonske številke. Bodite pozorni, SIM-kartice na prodajnih mestih Spar in Interspar so označene:
- Vzemite ta paket, če se vaša obstoječa telefonska številka začne na 031 *** *** ali 041 9** ***.
- Vzemite ta paket, če se vaša obstoječa telefonska številka začne na 051 *** ***.
- Vzemite ta paket, če se vaša obstoječa telefonska številka ne začne na 031 *** ***, 041 9** *** ali 051*** ***.

Nato izpolnite obrazec za ohranitev obstoječe številke, ki ga najdete na prodajnih mestih Spar in Interspar ali na spletnem naslovu www.spar-mobil.si. V obrazec enostavno vnesite nekaj podatkov, ki so potrebni za uspešen prenos. Za pomoč se obrnite na svetovalca Spar.

GLEJ NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV

Obrazce za zahtevo za prenos številke je treba lastnoročno podpisati. Zahtevo za ohranitev številke lahko podpiše le oseba, ki ima status naročnika pri dosedanjem operaterju. Obrazce nato oddate na prodajnem mestu Spar ali Interspar ali pošljete na elektronski naslov: sparmobil@telekom.si

Ko prejmemo pravilno izpolnjene obrazce za prenos številke, traja postopek le en delovni dan in prenos je urejen. Ob prenosu številke prejmete obvestilo prek SMS-sporočila. SIM-kartica SPAR MOBIL od takrat dalje deluje z vašo obstoječo telefonsko številko.

30. Kaj je številka PIN oz. PUK na kartici SIM?

Ob nakupu paketa SPAR MOBIL s kartico SIM prejmete tudi podatke o številki SPAR MOBIL: kodi PIN in PUK ter serijski številki kartice SIM. Podatki so navedeni na hrbtni strani okvirčka kartice SIM. S temi podatki lahko varno upravljate svojo številko SPAR MOBIL in dokazujete lastništvo številke SPAR MOBIL, zato vam priporočamo, da okvirček skrbno shranite. Koda PIN je varnostna koda za zaščito vaše številke SPAR MOBIL pred zlorabo. Po trikratnem napačnem vnosu kode PIN se kartica SIM zaklene, kar pomeni, da številke ni mogoče uporabljati. Kartico SIM ponovno odklenete s kodo PUK. Pri vnosu kode PUK bodite zelo pozorni – po 10-kratnem zaporednem napačnem vnosu se kartica SIM uniči.

31. Trikrat sem vnesel napačen PIN. Izpiše se, da je SIM blokirana. Kaj sedaj?

Potrebujete PUK-kodo. Če vam mobitel ne ponudi takojšnjega vnosa PUK, v mobitel vtipkajte **05*PUK1*nova PIN1*nova PIN1#
Pri vpisovanju PUK-kode bodite pazljivi, saj se ob morebitnem 10-kratnem napačnem vnosu SIM-kartica uniči.

32. Vnesel sem napačen PIN. Kje dobim kodo PUK?

PUK je zapisan na listku s kodama PIN in PUK oziroma na okvirčku, v katerem ste prejeli SIM-kartico. PUK lahko ponovno pridobite pisno, na prodajnem mestu Spar ali Interspar, z ustreznim dokazilom o lastništvu. Pri vpisovanju PUK-kode bodite pazljivi, saj se ob morebitnem 10-kratnem napačnem vnosu SIM-kartica zaklene. Novo SIM-kartico lahko dobite na prodajnem mestu Spar ali Interspar.

33. Izgubil sem PIN in/ali PUK kodo, kaj naj storim?

Obrnite se na prodajno mesto v trgovini SPAR ali INTERSPAR, kjer boste izpolnili in oddali obrazec Izdaja kod PIN in PUK. Za pomoč pri izpolnitvi obrazca kliknite NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV.
Izpolnjen ter podpisan obrazec in zahtevano kopijo SIM-kartice lahko posredujete tudi po e-pošti na e-naslov 
sparmobil@telekom.si.

34. Na zaslonu se mi izpiše: vstavite SIM-kartico.

Preverite, ali je SIM-kartica pravilno vstavljena. Preizkusite lahko še delovanje v drugem mobitelu.

35. Izgubil sem SIM-kartico. Kaj moram storiti in kje dobim novo?

V primeru kraje, izgube ali uničenja SIM-kartice SPAR MOBIL obiščite prodajno mesto Spar ali Interspar, kjer z ustreznim dokazilom o lastništvu SIM-kartice oddate pisno izjavo, na podlagi katere bo uporaba SIM-kartice onemogočena najpozneje v 24 urah po oddaji izjave. Obrazec Zapisnik kartice SIM SPAR MOBIL. Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca kliknite NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV. Lastništvo SIM-kartice SPAR MOBIL izkažete z okvirčkom SIM-kartice SPAR MOBIL ali kopijo SIM-kartice SPAR MOBIL, na katerem so informacije o SIM-kartici. Morebitni stroški opravljenih storitev v času do izklopa bremenijo dobroimetje na računu uporabnika SPAR MOBIL. V primeru kraje, izgube ali uničenja SIM-kartice bo Telekom Slovenije le na podlagi pisne izjave uporabnika SPAR MOBIL izklopil možnost nadaljnje uporabe SIM-kartice. Če želite še naprej uporabljati storitve z isto mobilno številko, ob predložitvi dokazila o lastništvu mobilne številke na prodajnem mestu Spar ali Interspar takoj dobite novo SIM-kartico. Strošek nove SIM po veljavnem ceniku poravnate takoj na prodajnem mestu. Telekom Slovenije bo po prejetju zahteve vključil novo SIM-kartico z isto številko. Če izgubite identifikacijske dokumente, dokončno izgubite pravico do uporabe dodeljene mobilne številke SPAR MOBIL.

36. Ali lahko z računom SPAR MOBIL plačujem z Moneto?

Ne, storitev Moneta na računu SPAR MOBIL ni omogočena.

37. Ali lahko pokličem 112, če v mobitelu nimam SIM-kartice?

Za klicanje Centra za obveščanje na 112 mora biti v mobitelu SIM-kartica (na podlagi Uredbe o podelitvi koncesije za opravljanje GSM-storitev Ministrstva za promet in zveze).
Na 112 lahko kličete tudi z blokirano SIM-kartico, po preteku 90 dni od zadnje polnitve SIM-kartice SPAR MOBIL (po preteku 270 dni klic ni mogoč), pa tudi s SIM-kartico tujega operaterja, s katerim nimamo pogodbe o gostovanju.

38. Ali lahko svojo telefonsko številko objavim v Telefonskem imeniku Slovenije?

Seveda. Izpolnite obrazec Vloga za objavo/spremembo objave podatkov v Telefonskem imeniku Slovenije, za podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca kliknite NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV.

39. Zakaj mi je obračunalo dva SMS-a, poslal pa sem enega?

Dolžina SMS-a je omejena s 160 znaki. Med znake sodijo vse črke angleške abecede, ločila, številke, presledki - ne pa šumniki iz slovenske abecede in ostali posebni znaki. Če v SMS-u uporabite šumnike, se en del sporočila porabi za njihovo kodiranje in jih tako za preostali tekst ostane manj (70). Tako se lahko hitro zgodi, da se obračunata dva SMS-a. V primeru, da je znakov več, se meja prestavi na 64 znakov:

 • 70 znakov: 1 SMS
 • 71 znakov: 2 SMS-a
 • 140 znakov: 3 SMS-i (64 + 64 + 2)

Če šumnikov oziramo posebnih znakov ne uporabljate, se v primeru daljših SMS-ov ti razdelijo:

 • 160 znakov: 1 SMS
 • 161 znakov: 2 SMS-a
 • 305 znakov: 3 SMS-i (152 + 152 + 1)

40. Omejevanje identifikacije kličočega (CLIR) je storitev, ki omogoča kličočemu, da omeji prikaz svoje telefonske številke na zaslonu klicanega.

Storitev je na voljo tudi uporabnikom Spar Mobil. Za vklop storitve je treba izpolniti obrazec Vklop/izklop storitve Odkrita številka - z možnostjo skrivanja in priložiti kopijo kartice SIM ali kopijo izpisa kod PIN in PUK. S tem si Spar Mobil uporabniki omogočijo uporabo skrivanja številke z ukaznim nizom #31# (ki ga vtipkajo pred klicano številko) ali prek menija telefona, sicer imajo vedno na voljo le odkrito številko.

41. SMS-OBVEŠČANJE VELEPOSLANIŠTVO

Storitev SMS-obveščanje

V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije je od 1. 2. 2019 dalje vsem uporabnikom mobilnega omrežja Telekoma Slovenije avtomatično vključena brezplačna storitev SMS-obveščanje Veleposlaništvo. Storitev uporabnikom omogoča prejem brezplačnega SMS-sporočila, ki vsebuje konzularne podatke tiste države, v kateri se prijavijo. V sporočilu sta navedeni tudi telefonska številka pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije ter povezava na spletne strani MZZ, kjer so ostali uporabni podatki. Uporabniki si lahko storitev kadarkoli izključijo in kasneje ponovno vključijo. 

V tujini se na predstavništvo Republike Slovenije lahko obrnete v naslednjih primerih:

 • če so vam ukradli osebne dokumente/denar ali ste jih izgubili,
 • če ste žrtev kaznivega dejanja, 
 • v primeru prometne nezgode ali drugih nesreč,
 • v primeru hospitalizacije,
 • če vam je bila odvzeta prostost, 
 • v primeru izrednih razmer (npr. teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče),
 • v primeru smrti sopotnika/svojca.

Konzularni uslužbenci vam bodo glede na situacijo, v kateri ste se znašli, povedali, ali vam lahko nudijo ustrezno pomoč in kako oziroma vas bodo usmerili na ustrezne institucije.

Predstavništva v tujini ne morejo izposlovati izpustitve iz zapora, plačati varščine, vas zastopati pred sodiščem, vam zagotoviti vstopa v državo, priskrbeti dela ali dovoljenja za prebivanje v tujini, dajati informacij o nastanitvah in turističnih informacij o destinaciji in podobno.

V primeru, da v državi, kjer se nahajate, ni predstavništva Republike Slovenije, se lahko za konzularno pomoč obrnete na katerokoli predstavništvo držav članic Evropske unije v tej državi.

Več informacij lahko dobite tukaj.

Ostali pogoji storitve:

 • Uporabnik lahko za izklop omenjene storitve pošlje SMS s ključno besedo VELEPOSLANISTVO STOP na 1917.
 • Uporabnik, ki želi ponovno vključiti omenjeno storitev, pošlje SMS s ključno besedo VELEPOSLANISTVO na 1917.
 • V primeru, da Telekom Slovenije iz kateregakoli razloga ne zagotavlja storitev za uporabnike v posamezni državi, uporabnik ob prihodu v takšno državo in v omrežje tujega operaterja v tej državi ne bo prejel dohodnega sporočila.
 • Uporabnik prejme dohodno sporočilo v okviru storitve, ko se prvič v tridesetdnevnem obdobju s svojo napravo poveže v omrežje tujega operaterja. Navedeno pomeni, da uporabnik kljub morebitnemu večkratnemu vstopu v posamezno tujo državo dohodno sporočilo prejme zgolj enkrat v tridesetih dneh.

Ponudba in navodila za uporabo storitve SMS-obveščanje VELEPOSLANIŠTVO za uporabnike mobilnega operaterja Telekom Slovenije, d.d. >>

42. Za uporabnike SPAR MOBIL je sedaj na voljo tudi storitev Čakajoči klic

Vklop: Storitev lahko vključite prek menija mobitela ali z ukaznim nizom: v mobitel vtipkajte *43# in pritisnite tipko za klic.

Izklop: Za izklop vtipkajte ukazni niz #43# in pritisnite tipko za klic.

Vklop storitve Čakajočega klica je brezplačen.

V primeru dohodne zveze je v domačem omrežju dohodni klic brezplačen, v tujem omrežju se dodatna dohodna zveza tudi obračunava po veljavnem ceniku za gostovanje v tujem omrežju.

43. Znižanje cene klicev in poslanih sporočil SMS iz Slovenije v države EU-območja

Odprava stroškov mobilnega gostovanja je uporabnikom prinesla številne ugodnosti, saj v državah EU-območja od 15. junija 2017 ni več dodatnih stroškov mobilnega gostovanja za telefoniranje, pošiljanje kratkih sporočil in prenos podatkov prek mobilnega omrežja. Samodejna odprava stroškov je bila izvedena v skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016).

S 15. 5. 2019 bodo za zasebne uporabnike (na podlagi Uredbe EU št. 2015/2120) z nadaljnjimi spremembami pričele veljati tudi znižane maloprodajne cene fiksnih in mobilnih klicev ter sporočil SMS iz Slovenije v države EU-območja. Sprememba velja za uporabnike Spar Mobil.

Cena mobilnega in fiksnega klica iz kateregakoli slovenskega omrežja v omrežje drugega operaterja v državah EU-območja, bo od 15. 5. 2019 znašala 19 centov (brez DDV) na minuto, cena poslanega sporočila SMS pa bo znašala 6 centov (brez DDV).

V države EU-območja spadajo naslednje države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lichtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Azori, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Vatikan, Velika Britanija

Dodatne informacije so na voljo na brezplačni številka 041 500 500 (slednja je brezplačna za uporabnike Spar Mobil, in sicer tudi pri klicu iz tujine).

44. UPORABA ENOT IZ PAKETOV V DRŽAVAH OBMOČJA EU-TARIFE

Za uporabo količine enot med gostovanjem v EU (v državah z območjem EU-tarife) se morajo novi predplačniki od 4. 6. 2019 dalje registrirati in tako dokazati trajne vezi s Slovenijo. Registrirate se lahko tu, več o registraciji pa je na voljo v prodajni ponudbi.

 

Splošne nastavitve

Splošne nastavitve, ki jih potrebujete za uspešno vzpostavitev intenetne povezave v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije so:

 • Ime dostopne točke (APN): internet
 • Uporabniško ime (Username): mobitel
 • Geslo (Password): internet

Prednosti predplačniške telefonije SPAR Mobil

Vašo SPAR MOBIL številko lahko začnete uporabljati takoj.

Za uporabo ne potrebujete pogodbe, ne plačujete mesečne naročnine, niti vezave niti priključne takse.

Imate nadzor nad porabo.

Preverjanje stanja na računu je preprosto.

Polnitev računa je mogoča v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.

Četudi je vaš račun prazen, ste dosegljivi še 90 dni od zadnje polnitve računa.