Povečanje vključene količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife skladno z Uredbo EU

 Skladno z uredbo EU o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji št. 2022/612 se bo s 1. 1. 2024 pri določenih paketih in dodatnih mobilnih zakupih povečala vključena količina prenosa podatkov, ki jo uporabniki lahko brezplačno porabijo v državah območja EU-tarife. Hkrati se bo znižala višina pribitka za preneseni gigabajt podatkov (GB).

Od 1. 1. 2024 dalje se bo prenos podatkov, ki bo presegel politiko poštene uporabe, do porabe vseh zakupljenih količin obračunal z nižjim pribitkom, in sicer v višini 1,89 EUR za 1 GB prenosa podatkov (do 31. 12. 2023 znaša pribitek 2,19 EUR). Višina pribitka za preneseni GB velja tudi za predplačnike. Zneska vključujeta DDV.

Zakupi

Spar XL

Klici v mobilno omrežje TS

neomejeno

Klici v ostala slovenska omrežja ali v državah območja EU-tarife

10000 enot

Sporočila v Sloveniji in v državah območja EU-tarife

Prenos podatkov v Sloveniji ali v državah območja EU-tarife

10 GB

Od tega brez doplačila v državah območja EU-tarife

7.571 MB

Redna mesečna cena zakupa

6,99 €

 

OBVEZNO OBVEŠČANJE O MEJI PORABE PROMETA V DOMAČEM OMREŽJU

Skladno s spremembami ZEKom 2 in Splošnim aktom o spremljanju in nadzoru porabe storitev bodo z današnjim dnem uporabnikom SPAR MOBIL vključena storitve, ki uporabnika v obračunskem mesecu obvesti ob doseženi meji porabe prometa, ki se zaračuna v domačem omrežju Telekoma Slovenije.

Prikaz meje in obveščanja o porabi prometa doma je ločeno. Uporabnikom sta za nastavitve na voljo dve storitvi:

 • storitev dostop do interneta
 • storitev medosebne komunikacije (kamor spadajo klici in sporočila ter tudi premijski klici, videotelefonija, Plačaj zame, MMS, GPRS SMS, SMS dodatek, Plačaj zame – SMS)

Posebnosti storitev:

1. Finančna meja porabe je za vse uporabnike nastavljena enako, in sicer:

 • za storitve dostopa do interneta največ 20 EUR z DDV oziroma
 • za medosebne komunikacijske storitve največ 20 EUR z DDV

Uporabnik storitve lahko finančno mejo določi tudi sam ali pa poda izjavo, da ne želi uporabljati nobene meje porabe. Sprememba na podlagi podane zahteve se izvede najpozneje v roku enega delovnega dne od dne, ko je zahteva podana.

2. Obveščanje ob dosegu 80 % in 100 % limita porabe

Uporabniki  storitev bodo obveščeni ob dosegu 80 % in 100 % meje porabe:

 • posebej za storitve dostopa do interneta (POMEMBNO: uporabniku se pri storitvi dostopa do interneta poleg obveščanja ob dosegu na 100% istočasno na številki onemogoči tudi nadaljnji prenos podatkov) in
 • posebej za storitve medosebne komunikacijske (klici in sporočila).

Uporabnike mobilnih storitev se obvešča ob dosegu meje z SMS-sporočilom na številko, s katere poraba izvira, ali na številko, ki jo je uporabnik izbral za obveščanje.

3. Vklop, izklop, sprememba finančne meje in preverjanje porabe

 • s ključno besedo (spodaj v tabeli)

Za klice in sporočila (medosebne komunikacijske storitve – KS)

  Uporabniki SPAR MOBIL
Izklop limita MONITOR KS NE na 1917
Sprememba limita MONITOR KS (znesek) na 1917
*najvišji dovoljeni znesek limita za klice in sporočila je 1.000 EUR z DDV
Preverjanje porabe MONITOR KS PORABA na 1917

Za internetne storitve

– gre v bistvu za obstoječo storitev Monitor prenosa podatkov

https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/telefonija/storitve/monitor-prenosa-podatkov

  Uporabniki SPAR MOBIL
Izklop limita MONITOR PP NE na 1917
Sprememba limita MONITOR PP na 1917 (znesek)
*najvišji dovoljeni znesek za prenos podatkov je 1.000 EUR z DDV
Preverjanje porabe MONITOR PP PORABA na 1917

Drugo:

 • Morebitne zakupljene dodatne količine v paketu ali dodatne storitve se ne vštevajo v limit prenosa podatkov oz. limit za klice in sporočila


Spremembe Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., Politike zasebnosti in Posebnih pogojev uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev

V Telekomu Slovenije zaradi zagotavljanja skladnosti poslovanja s spremembami zakonodaje z 10. 8. 2023 uvajamo spremembe Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., Politike zasebnosti in Posebnih pogojev uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Pogoji se usklajujejo z določbami novega Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-2) in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov. Določene spremembe pa so posledica prilagoditve zapisa pogojev dejanskemu izvajanju poslovanja, s čimer želimo zagotoviti prijaznejšo uporabniško izkušnjo.

Vse navedene spremembe so dostopne na: http://ts.si/spremembe-6-2023.

 

Uvedba enotnega limita porabe pri storitvah z dodano vrednostjo

Skladno z zakonodajo bomo za uporabnike predplačniških mobilnih storitev SPAR MOBIL s 1. 7. 2022 uvedli storitev Limit storitve z dodano vrednostjo.

Limit velja za naslednje storitve:

 • SMS-donacije,
 • SMS-prispevki,
 • klic na premijske številke 090,
 • donacije 090,
 • plačevanje digitalnih vsebin (DCB - Direct Carrier Billing),
 • plačljive storitve sistema M:Vrata.

Najvišji limit posamezne transakcije je 50 evrov z DDV, skupna vrednost vseh transakcij pa 250 evrov z DDV na mesec. Višine limita ne morete spremeniti.

Storitev Limit storitve z dodano vrednostjo bo vključena uporabnikom predplačniških mobilnih storitev SPAR MOBIL.

Primer uporabe
Če bo uporabnik poklical na premijsko številko 090, bo zveza, ko bo vrednost posameznega klica dosegla 50 evrov z DDV, samodejno prekinjena. Uporabnik lahko ponovno pokliče in še naprej uporablja vse ostale storitve z dodano vrednostjo, pri tem pa se posamezni zneski transakcij mesečno seštevajo do skupne vrednosti 250 evrov z DDV. Ko uporabnik doseže limit za storitve z dodano vrednostjo v višini 250 evrov z DDV, se možnost uporabe tovrstnih storitev v posameznem mesecu ustavi. Uporabnik lahko storitve ponovno uporablja prvi dan v naslednjem mesecu.

Preverjanje porabe storitev z dodano vrednostjo
Uporabnik za preverjanje stanja pošlje SMS s ključno besedo: PORABA SDV na 1917. Poslana SMS-sporočila za preverjanje porabe se obračunavajo po ceniku SMS-sporočil.

Uvajanje omejitev uporabe storitev z dodano vrednostjo urejamo skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (v nadaljevanju ZPlaSSIED). Za telekomunikacijske operaterje se ZPlaSSIED uporablja pod določenimi pogoji za tiste plačilne storitve, ki jih zagotavljamo prek telekomunikacijskih naprav ali naprav informacijske tehnologije kot obstransko storitev.


Povečali bomo vključene količine prenosa podatkov v državah območja EU- tarife in znižali ceno pribitkov skladno z Uredbo EU

30. junija 2022 preneha veljati Uredba (EU) št. 531/2012, s 1. julijem 2022 pa v veljavo stopi nova Uredba (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji št. 2022/612. Skladno z novo uredbo se s 1. julijem 2022 uporabnikom mobilnih storitev spreminjajo cene odhodnih in dohodnih reguliranih gostujočih klicev, reguliranih gostujočih sporočil SMS in reguliranih storitev podatkovnega gostovanja v državah območja EU-tarife. Pri posameznih mobilnih predplačniških paketih SPAR MOBIL se bo tako povečala vključena količina mobilnega prenosa podatkov v državah območja EU-tarife, ki jo lahko uporabniki porabijo brezplačno. Drugi pogoji uporabe reguliranih storitev po 1. juliju 2022 ostajajo nespremenjeni.

Povečane količine prenosa podatkov, ki jih uporabniki lahko brezplačno porabijo v državah območja EU-tarife:

Zakupi

Spar XL

Klici v mobilno omrežje TS

neomejeno

Klici v ostala slovenska omrežja ali v državah območja EU-tarife

10000 enot

Sporočila v Sloveniji in v državah območja EU-tarife

Prenos podatkov v Sloveniji ali v državah območja EU-tarife

10 GB

Od tega brez doplačila v državah območja EU-tarife

5.867 MB

Redna mesečna cena zakupa

6,99 €

Cena pribitka, ki se prične zaračunavati po porabljeni zakupljeni količini oz. ob uveljavitvi politike poštene uporabe, se zniža na:

Sprememba cenika zaračunavanja pribitkov skladno z Uredbo EU

Datum spremembe

Klic (minuta)

Prenos podatkov (GB)

SMS-sporočilo

Do 30. 6. 2022

0,03904 EUR

3,05 EUR

0,01220 EUR

Od 1. 7. 2022

0,02684 EUR

2,44 EUR

0,00488 EUR

Cene vključujejo DDV.

Primer:
Od 1. julija 2022 dalje se bo prenos podatkov, ki bo presegel politiko poštene uporabe, do porabe vseh zakupljenih količin obračunal z nižjim pribitkom, in sicer v višini 2,44 EUR za 1 GB prenosa podatkov (do 30. junija 2022 znaša pribitek 3,05 EUR).


Omrežje 3G se poslavlja

Do 30. septembra 2022 bodo pri Telekomu Slovenije postopno prenehali z uporabo mobilne tehnologije tretje generacije (3G). Tehnologija 3G oz. UMTS se je za govorno komunikacijo in prenos podatkov pričela uporabljati pred 20 leti, danes pa dosega občutno nižje hitrosti prenosa podatkov, kot jih omogočajo sodobnejše ter energetsko in tehnološko učinkovitejše mobilne tehnologije četrte (LTE/4G) in pete (5G) generacije. Tehnologijo 3G danes uporabljajo predvsem nekatere starejše naprave za poslovno uporabo, kot so starejši senzorji in rešitve za telematiko, pa tudi nekatere starejše pametne ure. Uporabnikom, ki uporabljate naprave, ki omogočajo izključno uporabo tehnologije 3G, priporočamo, da jih postopno zamenjate oz. preverite njihovo kompatibilnost z novejšimi mobilnimi tehnologijami LTE/4G.

Postopen zaključek uporabe tehnologije 3G je sestavni del trajnostnega delovanja ter del tehnološke in razvojne optimizacije omrežja. Mobilni promet bo postopno povsod, kjer bo to možno, preusmerjen na tehnologije LTE/4G ali 2G; slednja je namenjena govorni komunikaciji.

Omrežja novih generacij, LTE/4G in 5G, zagotavljajo velike hitrosti in stabilnost delovanja, kar vam omogoča, da prenašate in pošiljate tudi zelo velike datoteke, na primer videoposnetke visoke ločljivosti.

Ljubljana, 20. 5. 2022


Obvestilo o gostovanju v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske po 1. 4. 2021

Z 31. decembrom 2020 se je za Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju: Združeno kraljestvo) zaključilo prehodno obdobje izstopa iz Evropske unije, kar pomeni, da Združeno kraljestvo s tem dnem ni več član Evropske unije. Skladno s tem na podlagi Uredbe EU o gostovanju operaterji promet, ki ga uporabniki od vključno 1. januarja 2021 dalje opravijo v Združenem kraljestvu,  obravnavamo ločeno od prometa, ki ga uporabniki opravijo v državah območja EU-tarife.

S 1. 4. 2021 bo Združeno kraljestvo za uporabnike mobilnih storitev SPAR MOBIL uvrščeno v novo območje, ki smo ga poimenovali »UK območje«. Od tega dne dalje tako za mobilne storitve ob gostovanju predplačnikov mobilnih storitev v Združenem kraljestvu ne bodo več veljale cene gostovanja, ki veljajo v državah območja EU-tarife.

Za uporabnike SPAR MOBIL bodo s 1. 4. 2021 začele veljati nove cene storitev ob mobilnem gostovanju v »UK območju«. Cena odhodnega klica v EU (torej tudi v Slovenijo) bo znašala 15 centov na minuto, cena poslanega sporočila SMS 5 centov, cena prenosa podatkov pa 4,99 EUR za 1 GB. Dohodni klic je brezplačen. Navedene cene so z DDV.

Cenik gostovanja v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske od 1. 4. 2021

Dodatne informacije so na voljo na www.spar-mobil.si in telefonski številki 041 500 500.


Registracija za koriščenje vključenih količin za uporabo enot v EU za nove uporabnike Spar Mobil

Od 4. 6. 2019 dalje je za nove predplačniške uporabnike Spar Mobil za koriščenje enot iz paketov v državah območja EU-tarife potrebna registracija, s katero uporabnik dokaže trajne vezi s Slovenijo.

Za namene zagotavljanja reguliranih storitev gostovanja v mobilnih omrežjih operaterjev v državah območja EU-tarife (RLAH – Roam Like At Home, enake cene kot doma) je za koriščenje enot iz paketov v državah območja EU-tarife za nove predplačniške uporabnike od 4. 6. 2019 dalje nujna registracija pri Telekomu Slovenije.

Neregistrirani, ki so svojo predplačniško št. aktivirali od 4.6.2019 in ki ne bodo opravili registracije, pri uporabi mobilnih storitev v državah območja EU-tarife ne bodo mogli koristiti količin iz paketov. Zakupljene enote za klice, sporočila in prenos podatkov bodo tako lahko nemoteno uporabljali le doma, v državah območja EU-tarife pa bodo predplačniške storitve sicer lahko uporabljali, a se bodo zaračunavale po ceniku za gostovanje in se ne bodo odštevale od zakupljenih enot.

Podrobnosti:

 • Za novega predplačnika se šteje predplačnik, ki je svojo številko prvič aktiviral od 4. 6. 2019 dalje. V praksi to pomeni, da tudi če je uporabnik kupil kartico SIM pred tem datumom, aktiviral pa od tega datuma dalje, šteje kot nov predplačnik (šteje namreč datum aktivacije in ne datum nakupa).
 • Obstoječim predplačnikom se ni potrebno registrirati. Enote bodo v EU lahko porabljali na enak način kot pred tem datumom oz. bodo veljale kot za registrirane uporabnike = RLAH (kot doma).

Uporabnik lahko registracijo opravi na spletu ali izpolnjen obrazec za registracijo pošlje po elektronski pošti na naslov registracijasparmobil@telekom.si.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.spar-mobil.si in na brezplačni številki Centra za pomoč uporabnikom +386 41 500 500.

 

Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije s 17. 6. 2018

17. 6. 2018 bomo vključili brezplačno storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, ki vam bo omogočala nadzor nad porabo mobilnih podatkov.
Storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije bo na voljo vsem uporabnikom SPAR MOBIL-a, ki imajo izbrano tarifo SPAR MOBIL, pri kateri se prenos podatkov obračunava glede na količino prenesenih podatkov.
Uporabniki SPAR MOBIL-a imajo pri tem za limit porabe mobilnega prenosa podatkov nastavljeno privzeto vrednost 20 EUR z DDV (16,4 EUR brez DDV). Ob dosegu nastavljene vrednosti limita se prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ustavi.

Priprava in uvedba storitve je izvedena na podlagi 132.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah in splošnega akta, ki je bil objavljen 14. februarja 2018 v Uradnem listu RS.
Sprememba pogojev je potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo in ne omogoča odstopa od naročniške pogodbe brez plačila pogodbenih obveznosti.


Sprememba obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo

V skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016) se 15. junija 2017 spremeni način obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo (v nadaljevanju: območje z EU tarifo): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (grški del), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Severna Irska in Vatikan. 

Spremembe obračunavanja mobilnih storitev med gostovanjem v območju z EU tarifo, ki s 15. junijem stopijo v veljavo, so naslednje:

Obračun posameznih storitev (klici, sporočila SMS in mobilni prenos podatkov), opravljenih v območju  z EU tarifo, bo enak kot v Sloveniji.

Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU tarifo ter klicev na posebne, komercialne in premijske številke, tudi pri tovrstnih klicih na območju z EU tarifo, ostanejo nespremenjene. Prav tako ostajajo nespremenjene cene klicev sporočil SMS iz Slovenije v tujino, tudi v območje z EU tarifo.

Morebitne zakupljene enote iz 30-dnevnih paketov SPAR 1500, SPAR 300  in SPAR 500 (minute/sporočila SMS/mobilni prenos podatkov) veljajo pod enakimi pogoji kot doma tudi v območju EU tarife, tako boste lahko vse zakupljene enote porabili brez dodatnih stroškov tudi v EU. Zakupljena sporočila MMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo, pri tem pa se za vsak poslan ali prejet MMS znotraj območja z EU tarifo obračuna prenos podatkov, ki se odšteva od zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa. Po porabi  zakupljenih količin se enote obračunavajo po ceniku (kot v Sloveniji).

Morebitne zakupljene enote za prenos podatkov iz 30-dnevnega paketa SPAR 3 GB bodo s 15. 6. 2017 na voljo le v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, njihovo koriščenje v EU ne bo možno in v nobenem primeru ne vpliva na obračun in ceno storitev, ki veljajo za gostovanje v EU.

Oglejte si celoten cenik >>

Prednosti predplačniške telefonije SPAR Mobil

Vašo SPAR MOBIL številko lahko začnete uporabljati takoj.

Za uporabo ne potrebujete pogodbe, ne plačujete mesečne naročnine, niti vezave niti priključne takse.

Imate nadzor nad porabo.

Preverjanje stanja na računu je preprosto.

Polnitev računa je mogoča v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.

Četudi je vaš račun prazen, ste dosegljivi še 90 dni od zadnje polnitve računa.