Obvestilo o gostovanju v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske po 1. 4. 2021

Z 31. decembrom 2020 se je za Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju: Združeno kraljestvo) zaključilo prehodno obdobje izstopa iz Evropske unije, kar pomeni, da Združeno kraljestvo s tem dnem ni več član Evropske unije. Skladno s tem na podlagi Uredbe EU o gostovanju operaterji promet, ki ga uporabniki od vključno 1. januarja 2021 dalje opravijo v Združenem kraljestvu,  obravnavamo ločeno od prometa, ki ga uporabniki opravijo v državah območja EU-tarife.

S 1. 4. 2021 bo Združeno kraljestvo za uporabnike mobilnih storitev SPAR MOBIL uvrščeno v novo območje, ki smo ga poimenovali »UK območje«. Od tega dne dalje tako za mobilne storitve ob gostovanju predplačnikov mobilnih storitev v Združenem kraljestvu ne bodo več veljale cene gostovanja, ki veljajo v državah območja EU-tarife.

Za uporabnike SPAR MOBIL bodo s 1. 4. 2021 začele veljati nove cene storitev ob mobilnem gostovanju v »UK območju«. Cena odhodnega klica v EU (torej tudi v Slovenijo) bo znašala 15 centov na minuto, cena poslanega sporočila SMS 5 centov, cena prenosa podatkov pa 4,99 EUR za 1 GB. Dohodni klic je brezplačen. Navedene cene so z DDV.

Cenik gostovanja v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske od 1. 4. 2021

Dodatne informacije so na voljo na www.spar-mobil.si in telefonski številki 041 500 500.


Registracija za koriščenje vključenih količin za uporabo enot v EU za nove uporabnike Spar Mobil

Od 4. 6. 2019 dalje je za nove predplačniške uporabnike Spar Mobil za koriščenje enot iz paketov v državah območja EU-tarife potrebna registracija, s katero uporabnik dokaže trajne vezi s Slovenijo.

Za namene zagotavljanja reguliranih storitev gostovanja v mobilnih omrežjih operaterjev v državah območja EU-tarife (RLAH – Roam Like At Home, enake cene kot doma) je za koriščenje enot iz paketov v državah območja EU-tarife za nove predplačniške uporabnike od 4. 6. 2019 dalje nujna registracija pri Telekomu Slovenije.

Neregistrirani, ki so svojo predplačniško št. aktivirali od 4.6.2019 in ki ne bodo opravili registracije, pri uporabi mobilnih storitev v državah območja EU-tarife ne bodo mogli koristiti količin iz paketov. Zakupljene enote za klice, sporočila in prenos podatkov bodo tako lahko nemoteno uporabljali le doma, v državah območja EU-tarife pa bodo predplačniške storitve sicer lahko uporabljali, a se bodo zaračunavale po ceniku za gostovanje in se ne bodo odštevale od zakupljenih enot.

Podrobnosti:

  • Za novega predplačnika se šteje predplačnik, ki je svojo številko prvič aktiviral od 4. 6. 2019 dalje. V praksi to pomeni, da tudi če je uporabnik kupil kartico SIM pred tem datumom, aktiviral pa od tega datuma dalje, šteje kot nov predplačnik (šteje namreč datum aktivacije in ne datum nakupa).
  • Obstoječim predplačnikom se ni potrebno registrirati. Enote bodo v EU lahko porabljali na enak način kot pred tem datumom oz. bodo veljale kot za registrirane uporabnike = RLAH (kot doma).

Uporabnik lahko registracijo opravi na spletu ali izpolnjen obrazec za registracijo pošlje po elektronski pošti na naslov registracijasparmobil@telekom.si.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.spar-mobil.si in na brezplačni številki Centra za pomoč uporabnikom +386 41 500 500.

 

Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije s 17. 6. 2018

17. 6. 2018 bomo vključili brezplačno storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, ki vam bo omogočala nadzor nad porabo mobilnih podatkov.
Storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije bo na voljo vsem uporabnikom SPAR MOBIL-a, ki imajo izbrano tarifo SPAR MOBIL, pri kateri se prenos podatkov obračunava glede na količino prenesenih podatkov.
Uporabniki SPAR MOBIL-a imajo pri tem za limit porabe mobilnega prenosa podatkov nastavljeno privzeto vrednost 20 EUR z DDV (16,4 EUR brez DDV). Ob dosegu nastavljene vrednosti limita se prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ustavi.

Priprava in uvedba storitve je izvedena na podlagi 132.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah in splošnega akta, ki je bil objavljen 14. februarja 2018 v Uradnem listu RS.
Sprememba pogojev je potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo in ne omogoča odstopa od naročniške pogodbe brez plačila pogodbenih obveznosti.


Sprememba obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo

V skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016) se 15. junija 2017 spremeni način obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo (v nadaljevanju: območje z EU tarifo): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (grški del), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Severna Irska in Vatikan. 

Spremembe obračunavanja mobilnih storitev med gostovanjem v območju z EU tarifo, ki s 15. junijem stopijo v veljavo, so naslednje:

Obračun posameznih storitev (klici, sporočila SMS in mobilni prenos podatkov), opravljenih v območju  z EU tarifo, bo enak kot v Sloveniji.

Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU tarifo ter klicev na posebne, komercialne in premijske številke, tudi pri tovrstnih klicih na območju z EU tarifo, ostanejo nespremenjene. Prav tako ostajajo nespremenjene cene klicev sporočil SMS iz Slovenije v tujino, tudi v območje z EU tarifo.

Morebitne zakupljene enote iz 30-dnevnih paketov SPAR 1500, SPAR 300  in SPAR 500 (minute/sporočila SMS/mobilni prenos podatkov) veljajo pod enakimi pogoji kot doma tudi v območju EU tarife, tako boste lahko vse zakupljene enote porabili brez dodatnih stroškov tudi v EU. Zakupljena sporočila MMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo, pri tem pa se za vsak poslan ali prejet MMS znotraj območja z EU tarifo obračuna prenos podatkov, ki se odšteva od zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa. Po porabi  zakupljenih količin se enote obračunavajo po ceniku (kot v Sloveniji).

Morebitne zakupljene enote za prenos podatkov iz 30-dnevnega paketa SPAR 3 GB bodo s 15. 6. 2017 na voljo le v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, njihovo koriščenje v EU ne bo možno in v nobenem primeru ne vpliva na obračun in ceno storitev, ki veljajo za gostovanje v EU.

Oglejte si celoten cenik >>

Prednosti predplačniške telefonije SPAR Mobil

Vašo SPAR MOBIL številko lahko začnete uporabljati takoj.

Za uporabo ne potrebujete pogodbe, ne plačujete mesečne naročnine, niti vezave niti priključne takse.

Imate nadzor nad porabo.

Preverjanje stanja na računu je preprosto.

Polnitev računa je mogoča v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.

Četudi je vaš račun prazen, ste dosegljivi še 90 dni od zadnje polnitve računa.