Paketi in ceniki

SPAR MOBIL paket je predplačniška telefonija z enostavno tarifo na enoto in možnostjo zakupa dodatnih paketov. Cena tarife je 6,6 centa na enoto. Ena enota storitve je enaka 1 minuti klica v vsa slovenska omrežja (mobilna in stacionarna) ali 1 SMS/MMS ali 1 MB prenosa podatkov v omrežju Telekoma Slovenije.

Cenik posameznih enot

klici v vsa slovenska omrežja (min.) 6,6 centa
SMS/MMS sporočilo 6,6 centa
prenos podatkov (MB) 6,6 centa
obračunski interval (klici) 60/60
obračunski interval (prenos podatkov) 1kB

Celoten cenik >

 

CenA SIM-kartice

Cena SIM-kartice 1,99 €
SPAR MOBIL v tujini

SPAR MOBIL uporabniki lahko uporabljate mobilne storitve enostavno tudi v tujini.
Uporabniki lahko gostujejo v omrežjih tujih operaterjev, s katerimi ima Telekom Slovenije sklenjeno komercialno pogodbo o gostovanju.
Prav tako je omogočen paketni prenos podatkov (GPRS) v tujini brez predhodnega vklopa.

Za uporabo količine enot med gostovanjem v EU (v državah z območjem EU-tarife) se morajo novi predplačniki od 4. 6. 2019 dalje registrirati in tako dokazati trajne vezi s Slovenijo. Registrirate se lahko tu, več o registraciji pa je na voljo v Prodajni ponudbi.

Prodajna ponudba predplačniških paketov SPAR MOBIL, za porabo enot v državah območja EU-tarife na podlagi registracije končnega uporabnika >>

Več informacijManj informacij

Paketi

BALKAN INTERNET

ZA SAMO 12 € LAHKO IZKORISTITE 10 GB PRENOSA PODATKOV ZA UPORABO PRI GOSTOVANJU PRI VSEH OPERATERJIH V DRŽAVAH BOSNA IN HERCEGOVINA, SRBIJA, ČRNA GORA, SEVERNA MAKEDONIJA, KOSOVO IN ALBANIJA.
PRIPOROČAMO PA ROČNO IZBIRO OPERATERJA PO DRŽAVAH:

 • BOSNA IN HERCEGOVINA: BH TELEKOM JSC SARAJEVO (BH Mobile),SRBIJA: TELEKOM 
 • SRBIJA (mt:s, Telekom Srbija, 220 03, YUG 03) IN YETTEL (MOBTEL, YU MOBTEL, TELENOR, YU TELENOR, SRB TELENOR, YUG 01, 220 01),
 • ČRNA GORA: M:TEL (m:tel, m:tel Montenegro, 29703),
 • SEVERNA MAKEDONIJA: A1 MAKEDONIJA IN MAKEDONSKI TELEKOM (T-MOBILE MK, TMO MK, MKD-MOBIMAK, MOBI-M, 294 01),
 • KOSOVO: IPKO (MOBITEL, 293041).
 • ALBANIJA: ONE ALBANIA (EAGLE AL, EAGLE, Telekom.al, AMC).
ZA VKLOP UGODNOSTI POŠLJITE BALKAN INTERNET NA 1917.

Za boljše delovanje zakupov Balkan priporočamo ročno izbiro operaterja v izbrani državi. Alarm zakupljenih količin ter vključene enote in poraba le-teh so informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega stanja. Po vklopu zakupa je zaradi pravilnega delovanja treba prekiniti in ponovno vzpostaviti podatkovno zvezo. Vključene količine veljajo v okviru veljavnosti zakupa in se ne prenesejo izven obdobja veljavnosti zakupa. Po porabi zakupljenih količin se prenos podatkov zaračuna po ceniku. Veljavnost zakupa je 7 dni od dneva in ure potrditve nakupa. Če so zakupljene količine porabljenih pred iztekom veljavnosti zakupa, se nadaljnja poraba zaračuna po veljavnem ceniku. Ponovni zakup je možno narediti po preteku 7 dni veljavnosti zakupa. Za prenos podatkov velja interval 100kB. Stanje porabe prenosa podatkov lahko preverite prek SMS-a z vsebino PORABA na 1917.


30-DNEVNI PAKET SPAR XL

Ob aktivaciji 30-dnevnega PAKETA SPAR XL prejmete:

 • neomejene klice v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije
 • 10.000 enot za klice v druga slovenska omrežja in v državah območja EU-tarife ter sporočila SMS/MMS doma in v državah območja EU-tarife
 • 10 GB prenosa podatkov, od tega 7.571 MB brezplačno v državah območja EU-tarife
 • Vključene enote so veljavne 30 dni.
 Cena zakupa za 30 dni 6,99 EUR
klici/sporočila
10.000 enot
prenos podatkov 10/GB
od tega v EU 7.571 MB
ENOSTAVNA AKTIVACIJA PAKETA SPAR XL
 • Za aktiviranje paketa morate imeti na računu vsaj 6,99 EUR dobroimetja.
 • Za vklop 30-dnevnega paketa pošljite SMS s ključno besedo SPAR XL na 1917.

30-DNEVNI PAKET SPAR L

Ob aktivaciji 30-dnevnega paketa SPAR L prejmete 1.000 enot za pogovore, sporočila ali prenos podatkov v vsa slovenska omrežja in znotraj držav območja EU-tarife. Vključene enote so veljavne 30 dni.

cena zakupa za 30 dni 4,99 EUR
klici/sporočila/prenos podatkov 1.000 enot
Enostavna aktivacija paketa SPAR L
 • Za aktiviranje paketa morate imeti na računu vsaj 4,99 EUR dobroimetja.
 • Za vklop 30-dnevnega paketa pošljete SMS s ključno besedo SPAR L na številko 1917

30 DNEVNI PAKET SPAR 15 GB

Ob aktivaciji 30-dnevnega PAKETA SPAR 15 GB prejmete 15 GB prenosa podatkov v vsa slovenska omrežja. Velja v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije.

Vključene enote so veljavne 30 dni.

V kratkem bo vklop na voljo tudi prek aplikacije.

cena zakupa za 30 dni 7,99 EUR
prenos podatkov 15* GB
vsak nadaljni MB 6,6 centa/MB

*Kot enota velja MB prenosa podatkov.
Struktura enot se prilagodi vašim potrebam.

Enostavna aktivacija paketa SPAR 15 GB
 • Za aktiviranje paketa morate imeti na računu vsaj 7,99 EUR dobroimetja.
 • Za vklop 30-dnevnega paketa pošljete SMS s ključno besedo SPAR 15 GB na številko 1917

30 DNEVNI PAKET SPAR 300

Ob aktivaciji 30-dnevnega PAKETA SPAR 300 prejmete 300 enot za pogovore, sporočila ali prenos podatkov v vsa slovenska omrežja.

Vključene enote so veljavne 30 dni.

Vse to brez vezave in dodatnih stroškov.

cena zakupa za 30 dni 3,99 EUR
klici/sporočila/prenos podatkov 300* enot
vsaka nadaljnja min/sms/MB 6,6 centa/MB

*Kot enota velja minuta klica, SMS-sporočilo ali MB prenosa podatkov.
Struktura enot se prilagodi vašim potrebam.

Enostavna aktivacija paketa SPAR 300
 • Za aktiviranje paketa morate imeti na računu vsaj 3,99 EUR dobroimetja.
 • Za vklop 30-dnevnega paketa pošljete SMS s ključno besedo SPAR 300 na številko 1917

HR-INTERNET PLUS

Brezskrben dostop do mobilnega interneta na Hrvaškem. Ponudba velja od 13. 6. do 30. 9. 2024.

15 GB
5,99 EUR

Osnovne značilnosti zakupa:

 • Zakup HR-internet je na voljo SPAR MOBIL uporabnikom pri vseh hrvaških operaterjih. Priporočamo pa ročno izbiro omrežja operaterja Hrvatski Telekom, ki ima lahko na vaši napravi več imen: HT HR, HR-CRONET ali T-Mobile HR.
 • Zakup vključite in potrdite prek SMS-sporočila. Prav tako prek SMS-sporočila zakup tudi izključite.
 • Po vklopu zakupa je zaradi pravilnega delovanja treba prekiniti in ponovno vzpostaviti podatkovno zvezo.
 • HR-internet Plus lahko zakupite večkrat v enem obračunskem obdobju.
 • Zakup HR-internet Plus velja sedem dni od dneva in ure nakupa.
 • Zakup vključite in potrdite prek SMS-sporočila.
 • HR-internet Plus se ne izključuje z zakupom HR-internet.
 • Po vklopu zakupa je zaradi pravilnega delovanja treba prekiniti in ponovno vzpostaviti podatkovno zvezo.
 • Pri zakupu HR-internet Plus se po porabi zakupljenih količin ali po poteku veljavnosti koristijo količine izbranega paketa ali pa se prenos podatkov zaračuna po tarifi izbranega paketa.
 • Stanje porabe prenosa podatkov lahko preverite tako, da se pošlje SMS-sporočilo z vsebino PORABA na 1917.
Vklop IN IZKLOP STORITVE:
 • Zakup vključite in potrdite prek SMS-sporočila.
 • S poslanim SMS-om z vsebino HR PLUS na 1917.
 • Možno je narediti več zakupov.

HR-INTERNET

Brezskrben dostop do mobilnega interneta na Hrvaškem skozi vse leto.

30 GB
9,95 EUR

Osnovne značilnosti zakupa:

 • Zakup HR-internet je na voljo SPAR MOBIL uporabnikom pri vseh hrvaških operaterjih. Priporočamo pa ročno izbiro omrežja operaterja Hrvatski Telekom, ki ima lahko na vaši napravi več imen: HT HR, HR-CRONET ali T-Mobile HR.
 • Velja do preklica.
 • Zakup vključite in potrdite prek SMS-sporočila. Prav tako prek SMS-sporočila zakup tudi izključite.
 • Po vklopu zakupa je zaradi pravilnega delovanja treba prekiniti in ponovno vzpostaviti podatkovno zvezo.
 • Pri zakupu HR-internet se po porabi zakupljenih količin koristijo količine izbranega paketa ali pa se prenos podatkov zaračuna po tarifi izbranega paketa.
 • Stanje porabe prenosa podatkov lahko preverite tako, da pošljete SMS-sporočilo z vsebino PORABA na 1917.
 • Obračunsko obdobje za zakup HR-internet je koledarski mesec, torej od prvega do zadnjega dne v mesecu.
 • Ob vklopu HR-interneta se dobroimetje za tekoče obračunsko obdobje takoj odšteje z računa SPAR MOBIL.
 • Ko je zakup HR-internet vključen, se samodejno podaljšuje vsak prvi dan v mesecu (možen je zamik nekaj minut zaradi sistemskega podaljševanja in preverjanja). O tem boste obveščeni prek SMS-sporočila, ki bo poslan v dopoldanskem času.
 • V primeru, ko uporabnik SPAR MOBILA nima dovolj dobroimetja na računu, se vklop oziroma podaljšanje zakupa HR-internet ne izvede oz. se zakup izključi.
 • Uporabniki SPAR MOBIL lahko porabo na Hrvaškem brezplačno preverite tako, da pošljete vsebino PORABA na 1917

 

Vklop IN IZKLOP STORITVE:
 • Vklop storitve prek SMS-a: pošljite SMS z vsebino HR INTERNET na 1917
 • Izklop storitve prek SMS-a: pošljite SMS z vsebino HR INTERNET NE na 1917


SPAR MOBIL je predplačniški paket z enostavno tarifo na enoto in možnostjo zakupa 30-dnevnih paketov. Cena tarife je 6,6 centa na enoto. Ena enota storitve je enaka 1 minuti klica v vsa slovenska omrežja (mobilna in stacionarna) ali 1 SMS/MMS ali 1 MB prenosa podatkov v omrežju Telekoma Slovenije. Paket SPAR XL je 30-dnevni paket, ki vsebuje neomejen klice znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, 10000 enot za klice v druga slovenska omrežja ali znotraj držav območja EU-tarife ali SMS/MMS sporočila v vsa slovenska omrežja ali znotraj držav območja EU-tarife ter 10 GB prenosa podatkov, od česar 7.571 MB v državah območja EU-tarife,  za ceno 6,99 EUR z DDV. Za vklop paketa je potrebno poslati ključno besedo SPAR XL na 1917. Paket SPAR 15GB je 30-dnevni paket, ki vsebuje 15 GB prenosa podatkov za ceno 7,99 EUR. Za vklop paketa je potrebno poslati ključno besedo SPAR 15GB na 1917. Paket SPAR 300 je 30-dnevni paket, ki vsebuje 300 enot za ceno 3,99 EUR. Ob aktivaciji 30-dnevnega PAKETA SPAR 300 prejmete 300 enot, kjer velja, da je ena enota storitve enaka eni minuti pogovora, enemu poslanemu SMS-/MMS-u ali enemu MB za prenos podatkov. Za vklop paketa je potrebno poslati ključno besedo SPAR 300 na 1917. Paket SPAR L je 30-dnevni paket, ki vsebuje 1000 enot za ceno 4,99 EUR. Ob aktivaciji 30-dnevnega PAKETA SPAR L prejmete 1000 enot, kjer velja, da je ena enota storitve enaka eni minuti pogovora, enemu poslanemu SMS-/MMS-u ali enemu MB za prenos podatkov.  Za vklop paketa je potrebno poslati ključno besedo SPAR L na 1917. Vključene količine veljajo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije.  Pogoj za vklop/nakup paketa je, da je stanje na računu SPAR MOBIL vsaj enako ceni opcije, za katero je poslana zahteva za vklop in ni preteklo več kot 90 dni od zadnje polnitve. Za obračun pogovorov velja interval 60/60, kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora. Za obračun prenosa podatkov velja interval 1 KB. Najvišja hitrost prenosa podatkov je do 4 Mb/s v smeri k uporabniku in do 1 Mb/s v smeri od uporabnika. Storitev Hitri internet LTE/4G omogoča višje teoretične hitrosti do 50 Mb/s v smeri k uporabniku in do 10 Mb/s v smeri od uporabnika, za vklop brezplačne storitve je potrebno poslati ključno besedo LTE na 1918. Nakup paketa s SIM kartico in vrednostnico za SPAR MOBIL račun je mogoč v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.


Prednosti predplačniške telefonije SPAR Mobil

Vašo SPAR MOBIL številko lahko začnete uporabljati takoj.

Za uporabo ne potrebujete pogodbe, ne plačujete mesečne naročnine, niti vezave niti priključne takse.

Imate nadzor nad porabo.

Preverjanje stanja na računu je preprosto.

Polnitev računa je mogoča v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.

Četudi je vaš račun prazen, ste dosegljivi še 90 dni od zadnje polnitve računa.