Paketi in ceniki

SPAR MOBIL paket je predplačniška telefonija z enostavno tarifo na enoto in možnostjo zakupa dodatnih paketov. Cena tarife je 6,6 centa na enoto. Ena enota storitve je enaka 1 minuti klica v vsa slovenska omrežja (mobilna in stacionarna) ali 1 SMS/MMS ali 1 MB prenosa podatkov v omrežju Telekoma Slovenije.

Cenik posameznih enot

klici v vsa slovenska omrežja (min.) 6,6 centa
SMS/MMS sporočilo 6,6 centa
prenos podatkov (MB) 6,6 centa
obračunski interval (klici) 60/60
obračunski interval (prenos podatkov) 1kB

Celoten cenik >

 

CenA SIM-kartice

Cena SIM-kartice 1,99 €
SPAR MOBIL v tujini

SPAR MOBIL uporabniki lahko uporabljate mobilne storitve enostavno tudi v tujini.
Uporabniki lahko gostujejo v omrežjih tujih operaterjev, s katerimi ima Telekom Slovenije sklenjeno komercialno pogodbo o gostovanju.
Prav tako je omogočen paketni prenos podatkov (GPRS) v tujini brez predhodnega vklopa.

Za uporabo količine enot med gostovanjem v EU (v državah z območjem EU-tarife) se morajo novi predplačniki od 4. 6. 2019 dalje registrirati in tako dokazati trajne vezi s Slovenijo. Registrirate se lahko tu, več o registraciji pa je na voljo v Prodajni ponudbi.

Prodajna ponudba predplačniških paketov SPAR MOBIL, za porabo enot v državah območja EU-tarife na podlagi registracije končnega uporabnika >>

Več informacijManj informacij

Paketi

BALKAN 5 GB

ZA SAMO 9,90 € LAHKO IZKORISTITE 5 GB PRENOSA PODATKOV ZA UPORABO PRI GOSTOVANJU PRI IZBRANIH OPERATERJIH V DRŽAVAH:
• BOSNA IN HERCEGOVINA ( M:TEL (MOBI'S)),
• SRBIJA: TELEKOM SRBIJA IN TELENOR (MOBTEL)),
• ČRNA GORA (M:TEL),
• MAKEDONIJA (A1 MAKEDONIJA DOOEL SKOPJE)
• KOSOVO (IPKO).

ZA VKLOP UGODNOSTI POŠLJITE BALKAN 5GB NA 1917.

 Za pravilno delovanje zakupov Balkan je potrebna ročna izbira operaterja v izbrani državi. Alarm zakupljenih količin ter vključene enote in poraba le-teh so informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega stanja. Po vklopu zakupa je zaradi pravilnega delovanja treba prekiniti in ponovno vzpostaviti podatkovno zvezo. •    Vključene količine veljajo v okviru veljavnosti zakupa in se ne prenesejo izven obdobja veljavnosti zakupa. Po porabi zakupljenih količin se prenos podatkov zaračuna po ceniku. Veljavnost zakupa je 7 dni od dneva in ure potrditve nakupa ali do porabljenih 5 GB. Za prenos podatkov velja interval 100kB. Stanje porabe prenosa podatkov lahko preverite prek SMS-a z vsebino PORABA na 1917.

 


HR-internet Plus

Med poletnimi počitnicami je za SPAR MOBIL uporabnike na voljo zakup HR-internet Plus.

HR-internet Plus je možno zakupiti od 19. 6. do 30. 9. 2020.

10 GB za 7 dni od dneva nakupa in ure nakupa
5,99 EUR

Osnovne značilnosti zakupa:

 • Ker velja zakup le v omrežju Hrvaškega Telekoma (HT), ob gostovanju na Hrvaškem svetujemo ročno izbiro operaterja. Omrežje HT ima lahko na napravi več imen: HR-CRONET, T-Mobile HR ali HT HR.
 • HR-internet Plus se lahko zakupi večkrat v enem obračunskem obdobju.
 • Zakup HR-internet Plus velja sedem dni od dneva in ure nakupa.
 • Zakup se vključi in potrdi prek SMS-sporočila.
 • HR-internet Plus se ne izključuje z zakupom HR-internet.
 • Po vklopu zakupa je zaradi pravilnega delovanja treba prekiniti in ponovno vzpostaviti podatkovno zvezo.
 • Pri zakupu HR-internet Plus se po porabi zakupljenih količin ali po poteku veljavnosti koristijo količine izbranega paketa ali pa se prenos podatkov zaračuna po tarifi izbranega paketa.
 • Stanje porabe prenosa podatkov se lahko preveri tako, da se pošlje SMS-sporočilo z vsebino PORABA na številko 1917.
 • Telekom Slovenije ne odgovarja za kakovost storitve v omrežju Hrvatskega Telekoma.
Vklop je enostaven:
 • s poslanim SMS-om z vsebino HR PLUS na 1917.
 • Možno je narediti več zakupov.

30 DNEVNI PAKET SPAR 15 GB

Ob aktivaciji 30-dnevnega PAKETA SPAR 15 GB prejmete 15 GB prenosa podatkov v vsa slovenska omrežja. Velja v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije.

Vključene enote so veljavne 30 dni.

V kratkem bo vklop na voljo tudi prek aplikacije.

cena zakupa za 30 dni 7,99 EUR
prenos podatkov 15* GB
vsak nadaljni MB 6,6 centa/MB

*Kot enota velja MB prenosa podatkov.
Struktura enot se prilagodi vašim potrebam.

Enostavna aktivacija paketa SPAR 15 GB
 • Za aktiviranje paketa morate imeti na računu vsaj 7,99 EUR dobroimetja.
 • Za vklop 30-dnevnega paketa pošljete SMS s ključno besedo SPAR 15 GB na številko 1917

30-DNEVNI PAKET SPAR 6000

 • NOVO -  neomejeni pogovori znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije.
  Neomejene klice prejmejo vsi, ki bodo naredili zakup po 21. 10. 2019.
 • Ob aktivaciji 30-dnevnega PAKETA SPAR 6000 prejmete kar 6000 enot, kjer velja, da je ena enota storitve enaka eni minuti pogovora, enemu poslanemu SMS-/MMS-u ali enemu MB za prenos podatkov. Vključene enote veljajo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in tudi znotraj držav območja EU-tarife in so veljavne 30 dni.
 Cena zakupa za 30 dni 6,99 EUR
klici/sporočila/prenos podatkov 6000* enot
vsaka nadaljnja min/sms/MB 6,6 centa/MB

*Kot enota velja minuta klica, SMS-sporočilo ali MB prenosa podatkov.
Struktura enot se prilagodi vašim potrebam.

ENOSTAVNA AKTIVACIJA PAKETA SPAR 6000
 • Za aktiviranje paketa morate imeti na računu vsaj 6,99 EUR dobroimetja.
 • Za vklop 30-dnevnega paketa pošljite SMS s ključno besedo SPAR 6000 na 1917.

30 DNEVNI PAKET SPAR 300

Ob aktivaciji 30-dnevnega PAKETA SPAR 300 prejmete 300 enot za pogovore, sporočila ali prenos podatkov v vsa slovenska omrežja.

Vključene enote so veljavne 30 dni.

Vse to brez vezave in dodatnih stroškov.

cena zakupa za 30 dni 3,99 EUR
klici/sporočila/prenos podatkov 300* enot
vsaka nadaljnja min/sms/MB 6,6 centa/MB

*Kot enota velja minuta klica, SMS-sporočilo ali MB prenosa podatkov.
Struktura enot se prilagodi vašim potrebam.

Enostavna aktivacija paketa SPAR 300
 • Za aktiviranje paketa morate imeti na računu vsaj 3,99 EUR dobroimetja.
 • Za vklop 30-dnevnega paketa pošljete SMS s ključno besedo SPAR 300 na številko 1917

30 DNEVNI PAKET SPAR 500

 • Ob aktivaciji 30-dnevnega paketa SPAR 500 prejmete 500 enot za pogovore, sporočila ali prenos podatkov v vsa slovenska omrežja.
 • Vključene enote so veljavne 30 dni.
 • Vse to brez vezave in dodatnih stroškov.
cena zakupa za 30 dni 4,99 EUR
klici/sporočila/prenos podatkov 500* enot
vsaka nadaljnja min/sms/MB 6,6 centa/MB

*Kot enota velja minuta klica, SMS-sporočilo ali MB prenosa podatkov.
Struktura enot se prilagodi vašim potrebam.

Enostavna aktivacija paketa SPAR 500
 • Za aktiviranje paketa morate imeti na računu vsaj 4,99 EUR dobroimetja.
 • Za vklop 30-dnevnega paketa pošljete SMS s ključno besedo SPAR 500 na številko 1917


SPAR MOBIL je predplačniški paket z enostavno tarifo na enoto in možnostjo zakupa 30-dnevnih paketov. Cena tarife je 6,6 centa na enoto. Ena enota storitve je enaka 1 minuti klica v vsa slovenska omrežja (mobilna in stacionarna) ali 1 SMS/MMS ali 1 MB prenosa podatkov v omrežju Telekoma Slovenije. Paket SPAR 6000 je 30-dnevni paket, ki vsebuje 6000 enot za ceno 6,99 EUR. Ob aktivaciji 30-dnevnega PAKETA SPAR 6000 prejmete kar 6000 enot, kjer velja, da je ena enota storitve enaka eni minuti pogovora, enemu poslanemu SMS-/MMS-u ali enemu MB za prenos podatkov. Za vklop paketa je potrebno poslati ključno besedo SPAR 6000 na 1917. Paket SPAR 15GB je 30-dnevni paket, ki vsebuje 15 GB prenosa podatkov za ceno 7,99 EUR. Za vklop paketa je potrebno poslati ključno besedo SPAR 15GB na 1917. Paket SPAR 300 je 30-dnevni paket, ki vsebuje 300 enot za ceno 3,99 EUR. Za vklop paketa je potrebno poslati ključno besedo SPAR 300 na 1917. Paket SPAR 500 je 30-dnevni paket, ki vsebuje 500 enot za ceno 4,99 EUR. Za vklop paketa je potrebno poslati ključno besedo SPAR 500 na 1917. Vključene količine veljajo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Pogoj za vklop/nakup paketa je, da je stanje na računu SPAR MOBIL vsaj enako ceni opcije, za katero je poslana zahteva za vklop in ni preteklo več kot 90 dni od zadnje polnitve. Za obračun pogovorov velja interval 60/60, kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora. Za obračun prenosa podatkov velja interval 1 KB. Najvišja hitrost prenosa podatkov je do 4 Mb/s v smeri k uporabniku in do 1 Mb/s v smeri od uporabnika. Storitev Hitri internet LTE/4G omogoča višje teoretične hitrosti do 50 Mb/s v smeri k uporabniku in do 10 Mb/s v smeri od uporabnika, za vklop brezplačne storitve je potrebno poslati ključno besedo LTE na 1918. Nakup paketa s SIM kartico in vrednostnico za SPAR MOBIL račun je mogoč v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR. Če opravite prenos mobilne številke z drugega operaterja na Spar Mobil, bomo 5 EUR, ki vam bodo zaračunani za prenos, naložili na vaš Spar Mobil račun v obliki dobroimetja avtomatsko ob aktivaciji vaše Spar številke. Za več informacij o ponudbi obiščite prodajna mesta Spar ali pokličite 041 500 500. Spar Slovenija, d.o.o., Ljubljana.


Prednosti predplačniške telefonije SPAR Mobil

Vašo SPAR MOBIL številko lahko začnete uporabljati takoj.

Za uporabo ne potrebujete pogodbe, ne plačujete mesečne naročnine, niti vezave niti priključne takse.

Imate nadzor nad porabo.

Preverjanje stanja na računu je preprosto.

Polnitev računa je mogoča v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.

Četudi je vaš račun prazen, ste dosegljivi še 90 dni od zadnje polnitve računa.