Paketi in ceniki

SPAR MOBIL paket je predplačniška telefonija z enostavno tarifo na enoto in možnostjo zakupa dodatnih paketov. Cena tarife je 6,6 centa na enoto. Ena enota storitve je enaka 1 minuti klica v vsa slovenska omrežja (mobilna in stacionarna) ali 1 SMS/MMS ali 1 MB prenosa podatkov v omrežju Telekoma Slovenije.

Cenik posameznih enot

klici v vsa slovenska omrežja (min.) 6,6 centa
SMS/MMS sporočilo 6,6 centa
prenos podatkov (MB) 6,6 centa
obračunski interval (klici) 60/60
obračunski interval (prenos podatkov) 1kB

Celoten cenik >

 

CenA SIM-kartice

Cena SIM-kartice 1,99 €
SPAR MOBIL v tujini

SPAR MOBIL uporabniki lahko uporabljate mobilne storitve enostavno tudi v tujini.
Uporabniki lahko gostujejo v omrežjih tujih operaterjev, s katerimi ima Telekom Slovenije sklenjeno komercialno pogodbo o gostovanju.
Prav tako je omogočen paketni prenos podatkov (GPRS) v tujini brez predhodnega vklopa.

Za uporabo količine enot med gostovanjem v EU (v državah z območjem EU-tarife) se morajo novi predplačniki od 4. 6. 2019 dalje registrirati in tako dokazati trajne vezi s Slovenijo. Registrirate se lahko tu, več o registraciji pa je na voljo v Prodajni ponudbi.

Prodajna ponudba predplačniških paketov SPAR MOBIL, za porabo enot v državah območja EU-tarife na podlagi registracije končnega uporabnika >>

Več informacijManj informacij

Paketi

MORSKI GIGABAJTi

Za samo 9,95 € lahko izkoristite 20 GB prenosa podatkov za uporabo na Hrvaškem v mobilnem omrežju Hrvatskega Telekoma.

Za vklop ugodnosti pošljite HR INTERNET na 1917.

Za brezskrbno komunikacijo v omrežju Hrvatski Telekom pa lahko izberete tudi zakup HR-internet Plus, ki vam za en teden prinaša 10 GB prenosa podatkov za le 5,99 EUR. Ponudba velja do vključno 30. 9. 2019. Za vklop pošljite SMS s ključno besedo HR PLUS na 1917.

 HR – internet je dodatna storitev za uporabo mobilnih storitev in zajema prenos podatkov na Hrvaškem v mobilnem omrežju operaterja Hrvatski Telekom. Zakup HR-internet je na voljo uporabnikom Spar Mobil v mobilnem omrežju Hrvatskega Telekoma, uporabniki LTE/4G+ Telekoma Slovenije pa bodo lahko ob tem izkoristili tudi prednost hitrega mobilnega interneta, ki ga v omrežju omenjenega operaterja zagotavlja gostovanje LTE. Storitev se zaračunava mesečno, cena je 9,95 EUR (z DDV) in velja za tekoče obračunsko obdobje (od prvega do zadnjega dne v mesecu), ne glede na datum vklopa ali izklopa. Ko je zakup HR - internet vključen, se samodejno podaljšuje vsak prvi dan v mesecu (možen je zamik nekaj minut zaradi sistemskega podaljševanja in preverjanja). O tem boste obveščeni prek SMS-sporočila, ki bo poslan v dopoldanskem času. Za vklop uporabnik pošlje SMS s ključno besedo HR INTERNET na 1917. Po vklopu storitev velja do preklica. Po vklopu zakupa je zaradi pravilnega delovanja treba prekiniti in ponovno vzpostaviti podatkovno zvezo. Preklic je možen prek SMS sporočila s ključno besedo HR INTERNET NE na 1917. Ker velja zakup le v omrežju Hrvaškega Telekoma (HT), vam svetujemo ročno izbiro operaterja pri gostovanju na Hrvaškem. Omrežje HT ima lahko na vaši napravi več imen: HR-CRONET, T-Mobile HR ali HT HR. Pri zakupu HR - internet se po porabi zakupljenih količin koristijo količine izbranega paketa ali pa se prenos podatkov zaračuna po veljavnem ceniku. HR - internet se lahko zakupi samo enkrat v obračunskem obdobju.


30-DNEVNI PAKET SPAR 6000

 • Ob aktivaciji 30-dnevnega PAKETA SPAR 6000 prejmete kar 6000 enot, kjer velja, da je ena enota storitve enaka eni minuti pogovora, enemu poslanemu SMS-/MMS-u ali enemu MB za prenos podatkov. Vključene enote veljajo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in tudi znotraj držav območja EU-tarife in so veljavne 30 dni.
 Cena zakupa za 30 dni 6,99 EUR
klici/sporočila/prenos podatkov 6000* enot
vsaka nadaljnja min/sms/MB 6,6 centa/MB

*Kot enota velja minuta klica, SMS-sporočilo ali MB prenosa podatkov.
Struktura enot se prilagodi vašim potrebam.

ENOSTAVNA AKTIVACIJA PAKETA SPAR 6000
 • Za aktiviranje paketa morate imeti na računu vsaj 6,99 EUR dobroimetja.
 • Za vklop 30-dnevnega paketa pošljite SMS s ključno besedo SPAR 6000 na 1917.

30-DNEVNI PAKET SPAR 3 GB

 • Ob aktivaciji 30-dnevnega paketa SPAR 3 GB prejmete 3 GB prenosa podatkov.
 • Paket za tiste, ki želijo dostopati do spleta povsod.
 • Ugoden prenos podatkov.
 •  Količine v paketu SPAR 3 GB veljajo le v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (v Sloveniji).
cena zakupa za 30 dni 6,99 EUR
količina prenosa podatkov 3 GB
vsak nadaljnji MB prenosa podatkov 6,6 centa
Enostavna aktivacija paketa SPAR 3GB
 • Za aktiviranje paketa morate imeti na računu vsaj 6,99 EUR dobroimetja.
 • Za vklop 30-dnevnega paketa pošljete SMS s ključno besedo SPAR 3GB na številko 1917.

30 DNEVNI PAKET SPAR 300

Ob aktivaciji 30-dnevnega PAKETA SPAR 300 prejmete 300 enot za pogovore, sporočila ali prenos podatkov v vsa slovenska omrežja.

Vključene enote so veljavne 30 dni.

Vse to brez vezave in dodatnih stroškov.

cena zakupa za 30 dni 3,99 EUR
klici/sporočila/prenos podatkov 300* enot
vsaka nadaljnja min/sms/MB 6,6 centa/MB

*Kot enota velja minuta klica, SMS-sporočilo ali MB prenosa podatkov.
Struktura enot se prilagodi vašim potrebam.

Enostavna aktivacija paketa SPAR 300
 • Za aktiviranje paketa morate imeti na računu vsaj 3,99 EUR dobroimetja.
 • Za vklop 30-dnevnega paketa pošljete SMS s ključno besedo SPAR 300 na številko 1917

30 DNEVNI PAKET SPAR 500

 • Ob aktivaciji 30-dnevnega paketa SPAR 500 prejmete 500 enot za pogovore, sporočila ali prenos podatkov v vsa slovenska omrežja.
 • Vključene enote so veljavne 30 dni.
 • Vse to brez vezave in dodatnih stroškov.
cena zakupa za 30 dni 4,99 EUR
klici/sporočila/prenos podatkov 500* enot
vsaka nadaljnja min/sms/MB 6,6 centa/MB

*Kot enota velja minuta klica, SMS-sporočilo ali MB prenosa podatkov.
Struktura enot se prilagodi vašim potrebam.

Enostavna aktivacija paketa SPAR 500
 • Za aktiviranje paketa morate imeti na računu vsaj 4,99 EUR dobroimetja.
 • Za vklop 30-dnevnega paketa pošljete SMS s ključno besedo SPAR 500 na številko 1917


SPAR MOBIL je predplačniški paket z enostavno tarifo na enoto in možnostjo zakupa 30-dnevnih paketov. Cena tarife je 6,6 centa na enoto. Ena enota storitve je enaka 1 minuti klica v vsa slovenska omrežja (mobilna in stacionarna) ali 1 SMS/MMS ali 1 MB prenosa podatkov v omrežju Telekoma Slovenije. Paket SPAR 6000 je 30-dnevni paket, ki vsebuje 6000 enot za ceno 6,99 EUR. Ob aktivaciji 30-dnevnega PAKETA SPAR 6000 prejmete kar 6000 enot, kjer velja, da je ena enota storitve enaka eni minuti pogovora, enemu poslanemu SMS-/MMS-u ali enemu MB za prenos podatkov. Za vklop paketa je potrebno poslati ključno besedo SPAR 6000 na 1917. Paket SPAR 3GB je 30-dnevni paket, ki vsebuje 3 GB prenosa podatkov za ceno 6,99 EUR. Za vklop paketa je potrebno poslati ključno besedo SPAR 3GB na 1917. Paket SPAR 300 je 30-dnevni paket, ki vsebuje 300 enot za ceno 3,99 EUR. Za vklop paketa je potrebno poslati ključno besedo SPAR 300 na 1917. Paket SPAR 500 je 30-dnevni paket, ki vsebuje 500 enot za ceno 4,99 EUR. Za vklop paketa je potrebno poslati ključno besedo SPAR 500 na 1917. Vključene količine veljajo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Pogoj za vklop/nakup paketa je, da je stanje na računu SPAR MOBIL vsaj enako ceni opcije, za katero je poslana zahteva za vklop in ni preteklo več kot 90 dni od zadnje polnitve. Za obračun pogovorov velja interval 60/60, kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora. Za obračun prenosa podatkov velja interval 1 KB. Najvišja hitrost prenosa podatkov je do 4 Mb/s v smeri k uporabniku in do 1 Mb/s v smeri od uporabnika. Storitev Hitri internet LTE/4G omogoča višje teoretične hitrosti do 50 Mb/s v smeri k uporabniku in do 10 Mb/s v smeri od uporabnika, za vklop brezplačne storitve je potrebno poslati ključno besedo LTE na 1918. Če v času do 30. 06. 2019 opravite prenos mobilne številke z drugega operaterja na Spar Mobil, bomo 5 EUR, ki vam bodo zaračunani za prenos, naložili na vaš Spar Mobil račun v obliki dobroimetja avtomatsko ob aktivaciji vaše Spar številke. Brezplačno SIM kartico prejme vsak kupec, ki v času do 30. 06. 2019 ob nakupu SIM KARTICE SPAR Mobil predloži SPAR plus kartico. Nakup paketa s SIM kartico in vrednostnico za SPAR MOBIL račun je mogoč v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR. Za več informacij o ponudbi obiščite prodajna mesta Spar ali pokličite 041 500 500. Spar Slovenija, d.o.o., Ljubljana.


Prednosti predplačniške telefonije SPAR Mobil

Vašo SPAR MOBIL številko lahko začnete uporabljati takoj.

Za uporabo ne potrebujete pogodbe, ne plačujete mesečne naročnine, niti vezave niti priključne takse.

Imate nadzor nad porabo.

Preverjanje stanja na računu je preprosto.

Polnitev računa je mogoča v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.

Četudi je vaš račun prazen, ste dosegljivi še 90 dni od zadnje polnitve računa.